Trøndelagsmodellen - skreddersydd veg til sikker jobb

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Trøndelag. Samtidig står 57 000 trøndere utenfor jobb, utenfor utdanning. Torsdag skrev NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune under en samarbeidsavtale om opplæring som kan snu dette.

Avtalen beskriver hvordan arbeidsledige og unge utenfor jobb og utdanning kan kvalifisere seg til en sikker jobb.

Trøndelagsmodellen – skreddersydd veg til sikker jobb er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant unge i Trøndelag. Sammen med arbeidsgivere som trenger fagarbeidere skal de sikre rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft.

Et sentralt stikkord er kvalifisering, og ambisjonen er at flere hundre, uten fullført utdanning, kan starte et skreddersydd og komprimert fagbrevløp i løpet av 2022.

Avtalen som ble undertegnet i dag markerer startskuddet for Trøndelagsmodellen. Avtalen sier blant annet at:

  • Begge parter har som mål at flere skal få opplæring for å kunne dekke arbeids- og næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft.
  • Formålet med denne samarbeidsavtalen er å etablere og gjennomføre et samarbeid mellom partene om opplæring for arbeidssøkere fram til fagbrev, kompetansebevis eller høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Utvikler samarbeidsformer som er gjeldende i hele fylket.
  • Utvikler like muligheter for kvalifisering for alle i Trøndelag fylke uavhengig av bosted.
  • Arbeider med faglig metodiske modeller, som innebærer involvering og ansvarliggjøring av arbeidsgivere.