Trøndelagsmodellen -skreddersydd veg til sikker jobb

Mange bedrifter i Trøndelag mangler faglært arbeidskraft. Kanskje du har tenkt på å ta et fagbrev, men vet ikke hvordan du skal gå frem?

Trøndelagsmodellen er en felles strategi for å redusere antall mennesker utenfor arbeid eller utdanning, og dekke arbeidskraftbehovet i Trøndelag. Det finnes mange muligheter om du selv er klar for å bli med. Bedrifter i Trøndelag trenger fagarbeidere og du kan være en av dem de vil satse på. Ambisjonen er at flere hundre unge voksne i ledighetskøen hos NAV, uten fullført utdanning eller som har en utdanning som ikke er relevant lenger, kan få et tilbud om et skreddersydd fagbrevløp.

Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor/veileder for mer informasjon om dine muligheter. 

Inviterer til møteplasser 

NAV og fylkeskommunen inviterer deg til å møte aktuelle bedrifter som er på jakt etter faglært arbeidskraft. I løpet av januar og februar arrangeres det møteplasser rundt omkring i fylket hvor du får møte bedrifter som trenger nye fagarbeidere. Kommende møteplasser vil bli publisert. 

Her kan du lese mer om Trøndelagsmodellen og møteplassene. 

Ny veileder 

NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har lansert en veileder som beskriver hvordan vi samhandler om oppfølging og kvalifisering av personer som ønsker fagutdanning. Her finner du beskrivelse av prosesser, oppgaver, hvem du kan kontakte om hva, nyttige lenker og dokumenter. Målgruppen for veilederen er primært ansatte i NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.

Her finner du veilederen for Trøndelagsmodellen 

Skjema for samtykke

Trøndelag fylkeskommune og NAV har i fellesskap utarbeidet et skjema slik at du enkelt kan gi samtykke til at fylkeskommunen og NAV skal kunne samarbeide om kvalifisering. Les mer om samtykkeskjema her.

Les også:

Sanna fryktet hun skulle falle utenfor arbeidslivet

Fortsetter den gode samhandlingen

 

Alle over 19 år kan søke, men de med en voksenrett vil bli prioritert ved inntak. Voksenrett kan du ha fra det året du er 25 år, har gjennomført grunnskolen men ikke videregående opplæring tidligere. Opplæringen er gratis, den bygger på den voksnes formal- og realkompetanse, og opplæring gis i de fag du mangler for å oppnå ønsket sluttkompetanse.  

Se mer om ordinær videregående opplæring her: Videregående opplæring for voksne  

 

Kontakt oss  

Sist oppdatert 11.04.2024