Trøndelagsmodellen -skreddersydd veg til sikker jobb

Mange bedrifter i Trøndelag mangler faglært arbeidskraft. Kanskje du har tenkt på å ta et fagbrev, men vet ikke hvordan du skal gå frem?

Nav Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune tilbyr et unikt og skreddersydd utdanningsløp innenfor restaurant- og matfag, industri og teknologi og bygg og anlegg.  Du kan få tilbud om praksis, mulig læreplass og får mulighet til å ta en yrkesopplæring. Med en ferdig yrkeskompetanse blir du attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Trøndelagsmodellen er for deg dersom: 

  • du har folkeregistrert adresse i Trøndelag
  • du er over 19 år
  • du ikke er ferdig med videregående opplæring eller har en utdanning som ikke er relevant lenger

 

Inviterer til møteplasser 

NAV og fylkeskommunen inviterer deg til å møte aktuelle bedrifter som er på jakt etter faglært arbeidskraft. I løpet av januar og februar arrangeres det møteplasser rundt omkring i fylket hvor du får møte bedrifter som trenger nye fagarbeidere.

Ta sjansen! 

Her kan du lese mer om Møteplassene og om Trøndelagsmodellen

Trøndelagsmodellen er en ny, felles strategi for å redusere antall mennesker utenfor arbeid eller utdanning, og dekke arbeidskraftbehovet i Trøndelag. Det finnes mange muligheter om du selv er klar for å bli med. Bedrifter i Trøndelag trenger fagarbeidere og du kan være en av dem de vil satse på. Ambisjonen er at flere hundre unge voksne i ledighetskøen hos NAV, uten fullført utdanning eller som har en utdanning som ikke er relevant lenger, kan starte et skreddersydd og komprimert fagbrevløp.

Les mer om strategien her

 

 

 

 

Les også:

Fortsetter den gode samhandlingen

NRK: Malin (30) manglet jobb og utdanning – nå får hun begge deler

 

Trøndelag fylkeskommune kan også gi deg som ikke er permittert eller arbeidsledig en videregående opplæring.   

Alle over 19 år kan søke, men de med en voksenrett vil bli prioritert ved inntak. Voksenrett kan du ha fra det året du er 25 år, har gjennomført grunnskolen men ikke videregående opplæring tidligere. Opplæringen er gratis, den bygger på den voksnes formal- og realkompetanse, og opplæring gis i de fag du mangler for å oppnå ønsket sluttkompetanse.  

Se mer om ordinær videregående opplæring her: Videregående opplæring for voksne  

Fylkeskommunen er også med i en nasjonal satsing for at flere skal få gjennomført videregående opplæring. Via denne satsingen vil mange søkere uten voksenrett få tilbud om opplæring i de samme opplæringstilbudene som de med voksenrett deltar i. Det kan også gjelde for deg over 19 år selv om du fra før har videregående opplæring, eller den ikke er fullført.    

Se mer om denne satsningen her: Utdanningsløftet   

 

Kontakt oss  

Sist oppdatert 10.02.2023