Samtykkeskjema - Trøndelag fylkeskommune og NAV

Trøndelag fylkeskommune og NAV har i fellesskap utarbeidet et skjema slik at du enkelt kan gi samtykke til at fylkeskommunen og NAV skal kunne samarbeide om kvalifisering. Det er bra om du leser tjenestebeskrivelsen under før du går videre til skjema.

I Trøndelagsmodellen samarbeider NAV og Trøndelag fylkeskommune med bedrifter og arbeidsgivere for å finne riktig vei til fagbrev for deg slik at bedriftenes behov for faglært arbeidskraft dekkes. 

Denne samtykkeerklæringen er todelt: I første del gir du samtykke  til Trøndelag fylkeskommune, og i andre del gir du samtykke til NAV i Trøndelag.

Ved å sende inn disse samtykkeerklæringene, gir du Trøndelag fylkeskommune og NAV tillatelse til å dele relevant informasjon med hverandre.

Relevant informasjon som dekkes av denne samtykkeerklæringen er:

  • Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, mailadresse og sluttkompetanse.
  • Oversikt over tidligere gjennomført skolebakgrunn og hva som er alternative veier til et fag-svennebrev på sikt

De som vil få tilgang til informasjon som innebefattes av punktene over er:

  • Rådgiver hos Trøndelag fylkeskommune som skal utarbeide foreløpig opplæringsplan
  • Din veileder/markedskontakt hos NAV

Samtykket er frivillig
Vi presiserer at signering av samtykkeerklæring er frivillig. Dersom du ikke ønsker å signere har du fortsatt mulighet til å delta i kvalifiseringsløp mot fagbrev på lik linje med alle andre, med de rettigheter som følger med når det gjelder oppfølging fra NAV og arbeidsgivere. 

Samtykke gjelder frem til du skriver lærekontrakt eller til opplæring ikke lenger er aktuelt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende melding til Trøndelag fylkeskommune. Da samarbeider vi ikke lengre om din sak, og deler dermed ikke lengre relevant informasjon.

Det du har lest nå er det samme som står på side 1 i skjema.

Gå til søknadsskjema her:

Samtykke for at Trøndelag fylkeskommune og NAV skal kunne samarbeide om kvalifisering

Sist oppdatert 26.02.2024