Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) benyttes av alle offentlige videregående skoler i Norge, samt offentlige fagskoler og noen privatskoler. Naviger til sidene under for å se mer om VIS.

Om VIS

Visma InSchool (VIS) er den nye skoleadministrative løsningen som i Trøndelag blir tatt i bruk fra skolestart 2023 ved alle de videregående skolene, Nettskolen i Trøndelag, egen privatistportal, videregående opplæring for voksne og Trøndelag høyere yrkesfagskole.

For elever/studenter/deltagere

VIS vil bli det viktigste systemet du bruker i din skolehverdag og du bør logge deg inn på VIS daglig.

For foresatte til elever i videregående opplæring

Viktig informasjon for foresatte.