For foresatte til elever i videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune

Introduksjonsvideoer til foresatte

Introduksjonsvideoer ser du her:

Visma InSchool - Introduksjonsvideo til foresatte – Visma InSchool (zendesk.com)

Introduksjonsvideo for foresatte (samisk) – Visma InSchool (zendesk.com)

Kontaktinformasjon om foresatte til elever under 18 år

Visma InSchool henter informasjon om elevenes foresatte fra Modernisert Folkeregister (FREG) ved starten av hvert skoleår. Det vil si at foresatte som er registrert med foreldreansvar i FREG, overføres med navn og folkeregistrert adresse. Dersom du endrer adresse i løpet av skoleåret, må dette meldes til skolen.
Mobilnummer og e-postadresse til foresatte hentes inn i VIS via kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Unntaket er foresatte som har reservert seg i KRR.

Hvis du er foresatt til en elev under 18 år vil du få tilgang til VIS. VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra det sentrale folkeregisteret (FREG).
I VIS vil du kunne se og skrive meldinger samt finne opplysninger om elevens

 • Personalia
 • Timeplan
 • Kontaktopplysninger
 • Historikk, i historikk vises standpunktvurderinger og samlefravær for inneværende skoleår og tidligere skoleår i videregående opplæring
  Les mer om standpunktvurderinger 

Av personvernhensyn er en del tilganger begrenset, og det betyr at du som foresatt ikke får tilgang til informasjon om elevens

 • Orden og atferd (gjelder underveisvurdering)
  Les mer om underveisvurdering
 • Søknader
 • Vurderinger (gjelder underveisvurdering)
  Les mer om underveisvurdering
 • Eksamen (eksamensdatoer skriftlig eksamen for videregående opplæring og voksenopplæring finner du på Administrere eksamen (udir.no))
 • Fag- og elevsamtaler


Er du foresatt til en elev over 18 år får du i utgangspunktet ikke tilgang til VIS. Men elever over 18 år kan etter samtykke tillate skolen å gi foresatte tilgang. I slike tilfeller hentes ikke foresatte fra FREG men registreres manuelt.
Foresatte logger på VIS gjennom ID-porten, dersom du har barn på ulike videregående skoler er det ulik nettadresse til hver av skolene.

Informasjon du finner i VIS perioden 1. august til skolestart

Visma InSchool vil legge inn en melding før inntak for alle skoler via WalkMe (endringer kan forekomme):

VIS velkommen melding
Skolen din arbeider fortsatt med siste finpuss av planleggingen for skoleåret.
Det kan hende at du mangler innhold og får se informasjon som ikke er endelig. Derfor ønsker skolen at du ikke kontakter dem med spørsmål før etter skolen har startet.
Vi ønsker deg en riktig fin start på skoleåret.
LUKK (egen knapp).
VIS velkommen melding

Digital postkasse og informasjon fra InSchool

 • Elever, foresatte og registrerte kontaktpersoner får nå viktig informasjon fra skolen digitalt, via svarUT
 • Brev sendes til foresatte og elev når eleven er under 18 år. Er eleven over 18 år sendes det kun til eleven, med mindre annet er avtalt av eleven med skolen.
 • Hvis du som elev/student eller kontaktperson ikke allerede har opprettet digital postkasse, kan du lese mer om dette her: Norge.no - Veiviser til offentlige tjenester på nett informasjon om å velge digital postkasse.

Informasjon dersom mottaker ikke har satt opp en digital postkasse

 • Dersom mottaker har digital postkasse som for eksempel DigiPost/e-Boks sendes varselbrevet der.
 • Dersom mottaker ikke har digital postkasse, men heller ikke reservert seg mot å motta digital post/elektronisk post, går varselbrevet først til Altinn.
 • Dersom varselbrevet ikke åpnes i Altinn i løpet av 40 timer innenfor virkedager (altså ikke lørdag og søndag), får mottaker dette ettersendt som brevpost.
 • Dersom mottaker har reservert seg, går varselbrevet direkte til brevpost.


Les mer detaljert beskrivelse over hvordan SvarUt-tjenesten formidler post gjennom e-Boks, Digipost og Altinn her: Mottak av post - KS SvarUt-tjeneste.

Innlogging

Hver skole har hver sin url for innlogging til Inschool, denne lenken har skolen lagt ut på sin hjemmeside.
Du finner lenke til skolene som er i Trøndelag fylkeskommune her:

Våre skoler - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Har du problemer med å logge deg inn eller få tilgang?

Bruk Google Chrome!
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Google Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser hvis du opplever problemer med pålogging.

Dersom du fremdeles ikke får logget deg inn i VIS, ta kontakt med skolen til barnet ditt.

Sist oppdatert 28.02.2024