Om VIS

VIS - Visma InSchool

VIS logo. Ugle som hilser velkommen
VIS logo

Visma InSchool (VIS) er den nye skoleadministrative løsningen som i Trøndelag blir tatt i bruk fra skolestart 2023 ved alle de videregående skolene, Nettskolen i Trøndelag, egen privatistportal, Videregående opplæring for voksne og Trøndelag høyere yrkesfagskole. Systemet er fortsatt under utvikling, det er dataselskapet Visma Enterprise AS som står for arbeidet.

Visma InSchool benyttes av alle offentlige videregående skoler i Norge, samt offentlige fagskoler og noen privatskoler.

VIS skal bidra til å:

  • Fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, studenter (fagskole) og deltagere (voksenopplæring), lærere og skoleadministrasjonen
  • Legge til rette for god og enkel kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • Gi en mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt

 

Sist oppdatert 29.05.2023