Mobbeombudet

Mobbeombudet er her for deg! Opplever du som forelder eller elev i grunnskolen at hverdagen i barnehagen og skolemiljøet ikke er trygt og godt, ta kontakt! Mobbeombudet i Trøndelag heter Hans Lieng, telefon: 74 17 93 91 / 993 93 465, epost; hanli@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 19.05.2022