Ungdom

Ungdommens fylkesting

Informasjon om ungdommens fylkesting.

Ungdommens fylkesutvalg

Informasjon om ungdommens fylkesutvalg.

Elev- og lærlingombudet

Informasjon om elev- og lærlingombudet i Trøndelag.

Søker ungdoms- og studentbedrifter til markedsføringsprosjekt

Ungdommens fylkesutvalg trenger hjelp til markedsføring av «Trønderkassa». Tilbudsfrist: 20. januar 2020.

UKM

UKM er en møteplass for ungdom og kultur, hvor du kan vise fram det du brenner for, eller hjelpe andre å bli sett.

Trøndelag barne- og ungdomsråd

Trøndelag Barne- og Ungdomsråd er et fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjoner i fylket.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom.

Mobbeombudet

Alle elever i barneskolen, ungdomsskolen og videregående opplæring har en rett til å ha det trygt og godt. Trøndelag har nå fått sitt eget mobbeombud for barn i barnehage og grunnskolen.