UKM

UKM regionfestival i Trøndelag, Ørland 17.-19.april og Namsos 24. - 26.april utsettes på ubestemt tid.

Basert på helsedirektoratets pålegg om å avlyse alle arrangementer med over 500 deltakere og folkehelseinstituttets nye retningslinjer for arrangementer, må dessverre Trøndelag fylkeskommune, Ørland kommune og Namsos kommune avlyse den planlagte UKM regionfestival i Trøndelag. 

Dette er på grunn av arrangementests art og fare for smittespredning av koronaviruset.

Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre involverte i arrangementet. Vi vil se på alternative løsninger fremover, men situasjonen er såpass uavklart per dags dato at ingen konkrete planer legges.

-------------------------------------

UKM = Ung kultur møtes

Over 3000 ungdommer i alderen 13 -20 år deltar hvert år på lokalmønstring i alle fylkets kommuner. I enkelte kommuner kan du delta fra du er 10 år gammel.

UKM er et kulturmøte mellom ungdommer og en mulighetens arena for å vise frem det du som ung i Trøndelag er opptatt av. Enten det er med bidrag i ei kunstutstilling, på en scene eller på et lerret. Det er også mulig å delta som ung arrangør. I forbindelse med lokalmønstringene arrangeres det i noen kommuner gjerne også workshops.

Utvalgte bidrag fra hver lokalmønstring får være med på større regionmønstringer. Her vil du møte andre ungdommer med et vidt kultursjangerspenn fra fylket. Videre kan man få tilbud om å representere fylket sitt ved den nasjonale UKM – festivalen.

Mer informasjon om hva UKM er, kontaktinformasjon, påmelding og når de ulike lokalmønstringene arrangeres finner du ved å gå inn på UKMs nettside.

---

Har du en interessant workshop å tilby kreative UKM ungdommer i Trøndelag?

UKM Trøndelag søker kulturaktører, som gjerne har erfaring med å jobbe med ungdom, til å gjennomføre workshops som er kreative, inspirerende og har en faglig tyngde.

Her kan du lese mer

Sist oppdatert 10.11.2020