Planer og strategier

Balansekunst - Kulturstrategi 2019-2022

"Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019- 2022" ble vedtatt i fylkestinget i juni.