Regional plan for kulturmiljø

Regional plan

Her kan du lese vår felles regionale plan for kulturmiljø i Trøndelag

Mangfoldige Trøndelag

Her finner du oversikt over kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy i fylket som har regional, nasjonal eller internasjonal verdi

Handlingsprogram 2022-2023

Her kan du lese om planens tiltak, samlet i handlingsprogram for 2022-2023

Prosess Regional plan for kulturmiljø

Her kan du lese om prosessen forut for vedtatt Regional plan for kulturmiljø

Handlingsprogram 2024-2025

Her kan du lese om planens tiltak, samlet i handlingsprogram for 2024-2025