Handlingsprogram 2024-2025

Gravrøys på Valseidet gravfelt i Ørland kommune. Foto TRFK/Kristin Prestvold
Gravrøys på Valseidet gravfelt i Ørland kommune. Foto TRFK/Kristin Prestvold

Nytt handlingsprogram for 2024-2025 er vedtatt.

Handlingsprogrammet består av regionale tiltak som er i gang eller skal i gang i løpet av 2024-2025 og som bidrar til å nå målene i Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030. Alle tiltak i handlingsprogrammet skal oppfylle disse kriteriene:

  • Bidrar til å nå målene i regional plan
  • Har et regionalt perspektiv

Regional plan for kulturmiljø tilhører alle som interesserer seg for, eier eller forvalter kulturmiljø i fylket. For å synliggjøre også lokale tiltak og trøndernes store engasjement i kulturmiljøarbeidet har vi opprettet en aktivitetsliste. Aktivitetslisten synliggjør den  mangfoldige og store aktiviteten som foregår på kulturmiljøfeltet i Trøndelag.

Vi takker alle som har bidratt til utformingen av handlingsprogrammet og ser frem til arbeidet med tiltakene fremover. 

Her finner du handlingsprogrammet for 2024-2025: 

Her finner du aktivitetslisten for 2024-2025:

Sist oppdatert 20.12.2023