Handlingsprogram 2022-2023

Ungdom prøver smiing på Rinnleiret. Foto: Jan Inge Yri/TRFK
Ungdom prøver smiing på Rinnleiret. Foto: Jan Inge Yri/TRFK

Handlingsprogrammet inneholder ulike tiltak som bidrar til å nå målene i Regional plan for kulturmiljø og er et samarbeid mellom to eller flere aktører.

Hvert år arrangerer fylkeskommunen et kulturmiljøseminar/verksted om handlingsprogrammet, og her kan aktuelle tiltak og prosjekter presenteres og diskuteres. Fylkeskommunen skal, som regional planmyndighet, hvert år vurdere å revidere handlingsprogrammet.

Her finner du handlingprogrammet for 2022-2023:

Handlingprogram 2022 - 2023 - vedtatt 15.12.2021.pdf
Sist oppdatert 28.01.2022