Historikk og prosess Regional plan for kulturmiljø

Tinghaugen. Foto: Marius Rua
Tinghaugen. Foto: Marius Rua

Hensikten med planarbeidet er å samle aktørene for å utarbeide en regional kulturminnepolitikk for Trøndelag. Planen utarbeides i tett samarbeid med kommunene, statlige sektormyndigheter og andre interessenter.

Planforslag

Offentlig ettersyn av planforslag – frist 1. oktober 2021

Fylkestinget vedtok i møte 17. juni (sak 69/21) å sende Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030 på høring, jf. plan- og bygningslovens § 8-3.

Lenke til sakframlegg og behandling.

Planen består av

Høring

  • Høringsfrist er satt til 1. oktober 2021.

Heldagsseminar

  • I forbindelse med høringen arrangerer Trøndelag fylkeskommune et heldagseminar den 31. august 2021 på Teams med relevante tema for planen. Program og påmelding finner dere nedenfor under Seminarer.

Spørsmål?

 

Tema i planen og arbeidsgrupper

Planen tar opp kulturmiljø i seks ulike tema og opprettet arbeidsgrupper for hvert av temaene som har jobbet fram planforslaget:

Prosjektleder er Hilde Arna Tokle Yri – e-post: hilyr@trondelagfylke.no

Planprogram

Planprogrammet var på høring fram til 31.12.2019. Det kom inn 35 høringssvar. Planprogrammet ble vedtatt i februar 2020.

Vedtatt planprogram Regional plan for kulturminner

Vedtak FT

Saksfremlegg hovedutvalg for næring 5. februar 2020

Sammendrag høringssvar - planprogram Regional plan for kulturminner

Seminarer:

Arbeid med kunnskapsgrunnlag for regional plan for kulturminner i Trøndelag 

Seminar i to deler i samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og studieprogram for kulturminneforvaltning, NTNU

Program

Dag 1 – Onsdag 11.9. 2019 kl. 10.15–15.00

 

10.15–10.45   Hilde Arna Tokle Yri, Trøndelag fylkeskommune: Regional plan for kulturminner i Trøndelag – kva og kvifor?

10.45–11.15   Ola Svein Stugu, NTNU: Minne om kva? Nokre spørsmål og dilemma i den regionale kulturminneforvaltninga.

11.15–11.30 Pause

11.30–12.00   Pål Thonstad Sandvik, NTNU: Typisk trøndersk? Livsgrunnlag, næringsveier og kulturminner

12.00–12.30 Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet: Fra rødt amt til grønt fylke. Ei fortelling om Nord-Trøndelag på 1900-tallet

12.30–13.15  Lunsj

13.15–13.45  Henriette Kahn, Jødisk museum Trondheim: Jødiske kulturminnet i Trøndelag

13.45–14.15   Lars Fredrik Stenvik, NTNU, VM: Arkeologiske kulturminner som særmerker det trønderske kulturlandskapet

14.15–14.45 Aud M. Tretvik, NTNU: Utmarkas kulturminne

14.45–15.00  Avslutning

 

Dag 2 – Onsdag 25.9. 2019 kl. 10.00 – 15.00 

10.00–10.10 Åpning v/Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU

10.10.–10.35 Jenny Fjellheim, Rørosmuseet: Om sørsamisk kulturarv

10.35–11.00   Christian Wee, Falstadsenteret: Minner fra 2. verdenskrig – underkommunisert i Trøndelag?         

10.00–11.25  Chris McLees, NIKU: Byer og urbant liv i Trøndelag i etterreformatorisk                  tid: arkeologiens vitnesbyrd.

11.30–12.30   Masterstudenter i kulturminneforvaltning: Christina Edelsteen, Karen Elkjær, Arnhild Jordet, Åshild Kittelsen, Torgil Pålsrud, Kristin Marie Singstad og Håkon Wille: Om kulturminner av regional interesse: Hva særmerker det trønderske og hva bør prioriteres i en regional kulturminneplan?

12.30–13.15 Lunsj 

13.15–14.45 Panel i debatt med salen. Paneldeltagere: Mattias Bäckström, Tine Kommisar, Ola Svein Stugu, Hilde Arna Tokle Yri, Robert Øfsti og én studentrepresentant.

                   Innledning til paneldebatt ved Mattias Bäckström, NTNU: Forskjellige kulturarvbegreper i dagens kulturminne- og kulturarvsektor

                   Diskusjonsleder Margrethe Stang, NTNU og Fortidsminneforeningen

14.45–14.50  Avslutning

Presentasjoner:

ChrisMcLees Innlegg Byer og urbant liv i Trøndelag i etterreformatorisk

Christian Wee Innlegg fra Falstadsenteret

Lars Stenvik Innlegg Kulturminneplan Trøndelag

Ola Svein Stugu Innlegg Trøndelags fortid som kulturminne

Program

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe

10.00 – 10.10 Velkommen ved direktør for plan, næring og kulturminner Kirsten Værdal, Trøndelag fylkeskommune

10.10 - 10.30 Introduksjon til planarbeidet ved  Hilde Tokle Yri, Trøndelag fylkeskommune

10.30 – 10.45  Innlegg fra Magnus Borgos, byantikvar Røros kommune: Erfaringer fra Røros 

10.45 – 11.00 Innlegg fra Daniel Johansen, Ørland kommune: Klimagevinst i gjenbruk og flytting av ekisterende bygninger     

11:00 – 12.00 Lunsj

12.00 – 14:45 Vi diskuterer temaene i planen – gruppearbeid med innlagt beinstrekk.

  • Kulturmiljø og kulturlandskap med regional verdi
  • Klima
  • Opplevelsesnæringer
  • By- og stedsutvikling
  • Håndverk og materialtilgang
  • Kulturminner, fellesskapsbygging og demokratiutvikling

14.45 – 15.00 Orientering om Kulturminneplan i kommunene (KIK) ved Monica Anette Rusten, Trøndelag fylkeskommune

15.00 – 15.30  Oppsummering ved gruppeledere

15:30 Vel heim!

 

Lenke til sakframlegg og behandling

Sist oppdatert 27.01.2022