Regional planlegging

Fylkeskommunens rolle

Informasjon om fylkeskommunens planlegging og fylkestinget som regional planmyndighet.

Trøndelagsplanen og regional planstrategi

Trøndelagsplanen definerer regionens felles overordnede mål fram mot 2030, mens regional planstrategi peker på utfordringer og behov for planlegging i hver valgperiode.

Andre planer og føringer

Delplaner, strategier og øvrige styrende dokumenter