Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regional planlegging

Fylkeskommunens rolle

Ansvar og oppgaver innen regional planlegging

Regional planstrategi

Utfordringer og behov for planlegging i hver valgperiode

Trøndelagsplanen 2018-30

Dette er fylkesplanen for Trøndelag

Andre planer og føringer

Delplaner, strategier og øvrige styrende dokumenter

Vannregion Trøndelag

Sikrer bruk og vern av vann og vassdrag