Regionale planer og handlingsprogram

Regional plan for arealbruk

Regional plan for arealbruk er et støttedokument for kommunene i deres planarbeid. Planen er et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av kommunegrenser, og peker ut en retning for utviklingen av Trøndelag frem mot 2030.

Regional plan for Dovrefjellområdet

Regional plan for Dovrefjellområdet er tredje generasjons plan for dette området.

Regional plan for Forollhogna - villreinens leveområde

For å ta vare på villreinens viktigste leveområder er det utarbeidet en plan for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktig for villreinens framtid i Norge.

Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen

Planen gjelder for området som ligger innenfor det historiske privilegieområdet til Røros Kobberverk, også kalt Circumferensen.

Regional plan for vannforvaltning

Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet vannregioner, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram .

Regional plan for kulturmiljø

Her kan du lese vår felles regionale plan for kulturmiljø i Trøndelag