Regionale planer og handlingsprogram

Regional plan for arealbruk - høringsutkast

Regional plan for arealbruk 2021-2030 og handlingsprogram er ute på høring. Høringsfrist 1. september.

Regional plan for Dovrefjellområdet

Regional plan for Dovrefjellområdet er tredje generasjons plan for dette området.

Regional plan for Forollhogna - villreinens leveområde

For å ta vare på villreinens viktigste leveområder er det utarbeidet en plan for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktig for villreinens framtid i Norge.

Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen

Planen gjelder for området som ligger innenfor det historiske privilegieområdet til Røros Kobberverk, også kalt Circumferensen.

Regional plan for vannforvaltning - høringsutkast

Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet vannregioner, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram er ute på høring i perioden 6. april-6. juli 2021.