Regionale strategier og handlingsplaner

Balansekunst - kulturstrategi for Trøndelag

Strategien bygger på Trøndelagsplanens mål og delmål. I arbeidet med strategien er også kulturdepartementets meldinger og utredninger reflektert og lagt til grunn.

Delstrategi gods

Delstrategi gods

Delstrategi mobilisering

Delstrategi mobilitet

Delstrategi sjø

Delstrategi sjø

Delstrategi trafikksikkerhet

Delstrategi trafikksikkerhet

Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-2020.

Framtidas skole - skolebruksplan i Trøndelag

Framtidas skole - Skolebruksplan 2 - er en utviklingsplan for våre videregående skoler. I arbeidet skal det utvikles målsettinger for tilbudsplanleggingen, operative tilbudsprinsipper og prinsipper for skolebygg/arealbruk.

Kompetansestrategi for Trøndelag

Kompetansestrategi for Trøndelag er en regional strategi utarbeidet i tråd med prioriteringene i Trøndelagsplanen 2018-2030.

Regional strategi for audiovisuelle uttrykk i Trøndelag 2014-2025

Strategiens hovedmål er å styrke og utvikle film og det øvrige audiovisuelle området i Trøndelag ved å legge til rette for høy kunstnerisk kvalitet, øke lønnsomheten i hele verdikjeden, og sikre økt distribusjon og formidling.

Regional strategi for klimaomstilling

Trøndelag har en strategi for klimaomstilling, denne skal gi inspirasjon og være en ledesnor for hvordan klimaarbeid skal gjøres i Trøndelag.

Reiselivsstrategi 2008-2020

Strategiens visjon: Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold.

Samferdselsstrategi og organisering mot 2030

Samferdselsstrategiens visjon er "Et tilgjengelig Trøndelag", der tilgjengelighet forklares som evnen til å kunne reise og muligheten til å slippe.

Verdiskapingsstrategien med tilhørende handlingsplan

Verdiskapingsstrategien med tilhørende handlingsplan - vedtatt av fylkestinget 15. desember 2021.

Strategi for ladeinfrastruktur

Denne strategien viser hvordan Trøndelag fylkeskommune skal stimulere til utbygging av ladestasjoner i områder og på strekninger med svakt tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser.