Strategi

Trøndelag fylkeskommunes strategi for å ivareta vegnettet

Vi har utfordringer med et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene også i vårt fylke. I tillegg til dette møte vi nye utfordringer med ekstremvær og med økt trafikk. Særlig vil tungbiltrafikken utfordre vegnettet vårt mye. Fylkeskommunens strategi for å møte utfordringene er:

  • Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet.
  • Som Norges nest største veieier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle veieierskapet gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god veieierstyring, med mål om «mer vei for pengene».

Fylkestinget har høsten 2018 vedtatt en delstrategi for veg. Til denne er det utarbeidet et kart som viser vegnettet i fylket og forteller om ulike tema knyttet om dette;

Se vedtatt delstrategi for fylkesveg

Se fortellerkartet om vegstrategi i Trøndelag (publikumskart)

Se fortellerkartet om vegstrategi i Trøndelag (fagkart)

Sist oppdatert 03.07.2020