Planer, strategier og forum

Her finner du delstrategier innenfor samferdsel.

Jernbaneforum

Jernbaneforum Midt-Norge skal ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og Dovrebanen (Oppdal-Trondheim)

Delstrategi mobilitet

Delstrategi mobilitet

Delstrategi sjø

Delstrategi sjø

Delstrategi gods

Delstrategi gods