Jernbaneforum Midt-Norge

Jernbaneforum Midt-Norge skal ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og Dovrebanen (Oppdal-Trondheim)

Forumet skal ta opp relevante jernbanesaker, og bidra til en høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, drift og vedlikehold på banene Midt-Norge. 

Forumet er en møteplass mellom deltakerne og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, operatører, næringsliv og øvrige aktører med ansvar, myndighet og interesse for jernbane i Midt-Norge. 

 Møtedokumenter og uttalelser

Her er en oversikt og innleggene som ble holdt. Ønsker du å se eller vite mer om innleggene, ta kontakt med Gaute Rolf Dahl på gauda@trondelagfylke.no

 

 • Uttalelse fra Jernbaneforum
 • Jernbanedirektoratet
 • Bane Nor v/Skaufel og Dukan
 • Forsvarspolitisk orientering v/ Ebbe Deraas
 • SJ  v/Steinar Olsen
 • Statsbudsjett v/ Kirsti Leirtrø 

Her er en oversikt og innleggene som ble holdt. Ønsker du å se eller vite mer om innleggene, ta kontakt med Gaute Rolf Dahl på gauda@trondelagfylke.no

 

 • Nordlandsbanen Vareflyt Asko
 • Nullutsläpp från tåg - Inlandsbanan
 • Greenstat- utredning av nullutslippstog på ikke-elektrifiserte togstrekninger
 • H2tog SINTEF
 • Hydrogentog 
 • JBDir om klimavennlig togdrift 
 • Pågående anbud og fremtidige behov norske tog
 • Meråker hydrogen 
 • Norwegian hydrogen 

Se opptak av dialogseminar om nullslipp fra tog - del 1 og del 2

Her er en oversikt over innleggene som ble holdt. Ønsker dere å se eller vite mer om innleggene, ta kontakt med Gaute Rolf Dahl på gauda@trondelagfylke.no

 

 • Om Jernbaneforum Nord - Svein Eggesvik
 • Regional godsstrømanalyse - Bjørn - Arve Raanes 
 • Bane Nor Jernbaneforum - Thor Brækkan 
 • Jernbanedirektoratet - Terje Sivertsvoll og Tor Nicolaisen 
 • Togpakke Trøndelag - Karin Bjørkhaug
 • Strategi for Jernbaneforum
 • Møtereferat

Her er en oversikt over innleggene som ble holdt. Ønsker dere å se eller vite mer om innleggene, ta kontakt med Gaute Rolf Dahl på gauda@trondelagfylke.no

 

 • Referat Jernbaneforum Midt-Norge
 • Uttalelse fra JBF-MN
 • Intro og program 
 • Jernbanedirektoratet i jernbaneforum
 • Bane NOR 
 • Odd Inge Mjøen
 • NHO Trøndelag -jernbane i NTP
 • PR-planlegging 
 • Bytog for jernbaneforum - Erlend Solem
 • Ranheim Paper & Board 
 • Klimakonsekvenser av godsoverføring

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.04.2024