Jernbaneforum Midt-Norge

Jernbaneforum Midt-Norge skal ivareta deltakernes interesser knyttet til gods- og passasjertransport på Nordlandsbanen (Trondheim – Nordland grense), Meråkerbanen, Rørosbanen (Røros - Trondheim) og Dovrebanen (Oppdal-Trondheim)

Forumet skal ta opp relevante jernbanesaker, og bidra til en høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, drift og vedlikehold på banene Midt-Norge. 

Forumet er en møteplass mellom deltakerne og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, operatører, næringsliv og øvrige aktører med ansvar, myndighet og interesse for jernbane i Midt-Norge. 

Siste nytt: 

20. 01. 22 - Dialogseminar om nullslipp fra tog - del 1 og del 2

26.11.21 - Jernbaneforum Midt-Norge starter nå arbeidet med å forankre tverrpolitisk enighet om "Trøndelagspakke" for tog. Målet er at prosessen skal gi klarere retning, større kraft og bredere engasjement for bedre jernbane nord for Hamar. 

31. 08. 21 - Hva vil vi med tog i Trøndelag? - Paneldebatt om Tog i Trøndelag. 

07.05.21 - Uttalelse fra Jernbaneforum Midt-Norges digitale møte i 7. mai 2021   

 

 

Sist oppdatert 21.08.2023