Kontaktinformasjon veg

Varsle, spørre eller klage?

Vil du varsle om, spørre eller klage på forhold på vegnettet, se utfyllende informasjon her om hvordan du kontakter oss.

Vegadministrasjonen

Avdeling veg er delt inn i fem seksjoner, og ledes av vegdirektør Eva Solvi.

74178451

90104154 

 

Seksjon strategi og utvikling, seksjonsleder Oddveig Kipperberg 

74175127

92455660

 

Seksjon investering og fornying, seksjonsleder Jo Bernt Brønstad

74178696

93464773


Seksjon drift og vedlikehold, seksjonsleder Endre Rudolfsen

74179680 92425625


Seksjon vegfag, seksjonsleder Anne Karin Skjeflo

74179353

41614751 


Seksjon vegforvaltning, seksjonsleder Hilde Øfsti

74178008

41298908

Sist oppdatert 08.03.2021