Kontaktinformasjon veg

Vegadministrasjonen 

Avdeling veg er delt inn i seks seksjoner. Avdelingen ledes av vegdirektør Jo Bernt Brønstad. 

 
74 17 86 96 
93 46 47 73 

 

Seksjon utredning, seksjonsleder Sidsel Bryne 

 
74 17 55 65
95 91 87 21

 

Seksjon vegforvaltning, seksjonsleder Hilde Øfsti 

 
74 17 80 08 
41 29 89 08 

 

Seksjon vegfag, seksjonsleder Anne Karin Skjeflo 

 
74 17 93 53 
41 61 47 51  

 

Seksjon drift og vedlikehold, seksjonsleder Endre Rudolfsen 

 
74 17 96 80 
92 42 56 25 

 

Seksjon utbygging, seksjonsleder Arne Iversen 

  
74 17 43 67 
95 49 80 41 

 

Seksjon miljøpakken TRFK, seksjonsleder Roar Lindstad 

  
74 17 47 24 
98 89 21 71 

Sist oppdatert 09.05.2023