Kontaktinformasjon veg

Vegadministrasjonen 

Avdeling veg består av sju seksjoner. Avdelingen ledes av vegdirektør Jo Bernt Brønstad. 

 
74 17 86 96 
93 46 47 73 

Seksjon avdelingsstøtte, seksjonsleder Endre Rudolfsen 


74 17 96 80
92 42 56 25

Seksjon utredning, seksjonsleder Sidsel Bryne 

 
74 17 55 65
95 91 87 21

Seksjon vegforvaltning, seksjonsleder Hilde Øfsti 

 
74 17 80 08 
41 29 89 08 

Seksjon vegfag, seksjonsleder Anne Karin Skjeflo 

 
74 17 93 53 
41 61 47 51  

Seksjon drift og vedlikehold, seksjonsleder Arne Iversen 


74 17 43 67 
95 49 80 41 

Seksjon utbygging, seksjonsleder Tone Melhus Romstad 


74 17 91 21
95 04 03 61 

Seksjon miljøpakken TRFK, seksjonsleder Roar Lindstad 

  
74 17 47 24 
98 89 21 71 

Sist oppdatert 21.03.2024