Kontaktinformasjon veg

Vegtrafikksentralen (VTS)

Henvendelser som gjelder innmelding av eller spørsmål om aktuelle eller akutte forhold på vegen eller i trafikken skal rettes til Vegtrafikksentralen:

175 

Fra utlandet: +47 815 48 991 

Se også kart for oversikt over trafikkmeldinger: 

175.no 

Vegadministrasjonen

Avdeling veg er delt inn i fem seksjoner, og ledes av vegdirektør Eva Solvi.

74178451

90104154 

 

Seksjon strategi og utvikling, seksjonsleder Oddveig Kipperberg 

74175127

92455660

 

Seksjon investering og fornying, seksjonsleder Jo Bernt Brønstad

74178696

93464773


Seksjon drift og vedlikehold, konstituert seksjonsleder Endre Rudolfsen

74179680 92425625


Seksjon vegfag, seksjonsleder Anne Karin Skjeflo

74179353

41614751 


Seksjon vegforvaltning, seksjonsleder Hilde Øfsti

74178008

41298908

Sist oppdatert 09.11.2020