Søknadsskjema

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs vegen må du søke om tillatelse til det.

Søknad om reklame langs veg

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesveg.

Søknad om kryssing, framføring og graving i eller langs fylkesveg

Du må søke om tillatelse dersom du skal grave ved eller langs fylkesveg, eller dersom du skal grave for å legge, flytte, reparere eller fjerne rør, kabler og ledninger over, under og langs fylkesveg.

Arbeidsvarsling

Søknad om arbeidsvarsling på riks- og/eller fylkesveg.

Dispensasjon for spesialtransport

Søknad om dispensasjon for spesialtransport skal sendes elektronisk via nettjenesten VegSak.

Søknad om å arrangere sykkelritt

For å kunne arrangere sykkelritt på veg må arrangør av sykkelrittet få tillatelse fra Statens vegvesen.