User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Søknadsskjema

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs vegen må du søke om tillatelse til det.

Søknad om reklame langs veg

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesveg.

Søknad om gravetillatelse

Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg.

Arbeidsvarsling

Søknad om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg.

Dispensasjon for spesialtransport

Søknad om dispensasjon for spesialtransport skal sendes elektronisk via nettjenesten VegSak.

Søknad om å arrangere sykkelritt

For å kunne arrangere sykkelritt på veg må arrangør av sykkelrittet få tillatelse fra Statens vegvesen.