Søknad om å arrangere sykkelritt

For å kunne arrangere sykkelritt på veg må arrangør av sykkelrittet få tillatelse fra Statens vegvesen.

Arrangører av sykkelritt på vei skal sende søknad til regionvegkontoret i Statens vegvesen med kopi til berørte politidistrikter senest fire måneder før konkurransen.

Gå til Statens vegvesen sin nettside for mer informasjon 

Sist oppdatert 27.01.2020