Fravik fra krav i vegnormal

Grafikk som viser oversikt over fraviksmyndighet
Oversikt over fraviksmyndighet fordelt på vegmyndighetene (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Fravik identifiseres i planleggingsprosessen før oppstart av bygging, ombygging eller oppgradering av veg eller deler av veg.

Fravik fra krav i vegnormalene skal behandles i vegavdelingensfraviksgruppe. Søkeren må få en godkjenning fra fraviksgruppen før fraviket kan benyttes i videre planlegging. 

Det skal ikke søkes om fravik fra flere ulike krav i samme skjema.
Nødvendig dokumentasjon (eksempler: tegninger, risikovurdering o.l.) skal ligge vedlagt søknaden.
Husk at søkanden må sendes i orginalformatet (Word-fil).

Les mer om fravik fra krav i vegnormal på Statens vegvesen sine nettsider.

Sist oppdatert 15.03.2022