Selvbetjening ledningsdata

Denne siden er for deg som ønsker opplysninger om hvilke ledninger Trøndelag fylkeskommune har registrert langs vegene sine.

Her forklarer vi deg hvordan du selv kan gjøre uttrekk av data enten presentert i et kart, eller lastet ned SOSI- eller CSV- format 

Fylkeskommunens Vegavdeling benytter Nasjonal vegdatabank (NVDB) til å forvalte sine fagdata for fylkesveg. NVDB kan du lese mer om herVegkart er en kartapplikasjon for innsyn i datagrunnlaget i NVDB og eksport til bl.a. PDF, SOSI og CSV. Du kan få opp data om utstyr, fartsgrenser, trafikkmengde eller noen av de andre flere hundre datatypene. Søk kan gjøres innenfor kartutsnitt, kommune, fylke eller langs en vegstrekning. 

Det er Vegkart fylkeskommunen henviser til når det gjelder opplysninger om våre ledninger langs fylkesveg. Fullstendig brukerveiledning for hvordan du kan bruke Vegkart for å hente ut informasjonen du leter etter finner du her. En kortversjon av denne finner du lenger ned på siden 

Forhåndsdefinert lenke til uttrekk avde mest etterspurte ledningsdata finner du her: 

  1. Vegkart (vegvesen.no) 
    Kabler, trekkerør/kanal og trekkekummer, rørledning (vann, drens, avløp etc.), kum, stikkrenner, signalanlegg og belysningspunkt (veglys) 

Fylkeskommunen presiserer at det bare er kjente objektesom er registrert i NVDB. Vi tar derfor forbehold om at det kan ligge eldre rør og kabler i bakken som det aldri er levert dokumentasjon for, og som dermed ikke vil finnes i NVDB. Videre gjør vi oppmerksom på at data i NVDB er av varierende kvalitet også med tanke på stedfesting og tilknyttede egenskaper. Objekter som ikke er registrert med egengeometri vil vises som en strek midt i vegen, ofte angitt med sideposisjon.  

Forenklet brukerveiledningtil å laste ned aktuelle objekter: 

  1. Trykk på lenken  

Her kommer du til et oversiktsbilde av hele Trøndelag. De objektene som er forhåndsdefinerte finner du på høyre side av skjermen. Her presenteres også antallet objekter som er i skjermen. 

  1. Start med å zoom deg inn til ditt område. 

Når du zoomer inn vil antall objekter endre seg etter hvert som du kommer nærmere området ditt. Det er de objektene som er i kartbildet som telles med i listen. 

  1. For å se mer informasjon om hvert enkelt objekt kan du trykke på objektet i kartet, eller trykke på pilen ved siden av der antall objekter presenteres.  

Da listes alle objektene som er i kartbilde nedover. De har en unik objektid, og kan finnes igjen ved nedlasting.  

  1. Helt nederst i listen står det «Last ned datasett» - trykk på det formatet du ønsker og så startet nedlastningen av filen.  

Her finner du mer informasjon og mer detaljert brukerveiledning.

For hjelp til uttrekk av data, send en e-post til: NVDB@trondelagfylke.no 

Sist oppdatert 10.03.2022