Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs fylkesveg må du søke om tillatelse til det.

Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei.

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt delstrategi for veg 2019-2030. Før du søker, bør du sjekke hvilken funksjonsklasse vegen din har. Funksjonsklassen bestemmer om vegen din har en byggegrense på 15, 30 eller 50 meter. Her finner du delstrategien: 

Delstrategi veg 2019-2030

Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen: 

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Sist oppdatert 27.09.2023