Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs vegen må du søke om tillatelse til det.

Du må sende inn søknad om dispensasjon fra byggegrense dersom du skal bygge noe innenfor byggegrensen mot en offentlig vei eller gang- og sykkelvei.

Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen: 

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Sist oppdatert 27.01.2020