Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

  • Trøndelag fylkeskommune har vedtatt delstrategi for veg 2019-2030. Før du søker, bør du sjekke hvilken funksjonsklasse vegen din har. Funksjonsklassen gir føringer for hvilke krav som blir stilt og hvilken holdning du kan vente til søknaden din. Delstrategien ligger her: 

Delstrategi veg 2019-2030

 

  • For funksjonsklasse B og C har fylkeskommunen en streng holdning til utvidet bruk av og etablering av nye avkjørsler. For funksjonsklasse D er vi mindre streng, men antallet direkteavkjørsler skal fortsatt begrenses. For funksjonsklasse E kan avkjørselstillatelse normalt bli gitt under forutsetning av at tekniske krav til utforming av avkjørsel oppfylles. 

 

  • Før du søker om avkjørsel til fylkesveg, må nødvendige dispensasjoner fra kommunen etter plan- og bygningsloven være i orden. Legg gjerne ved en kopi at vedtak/tillatelse fra kommunen i avkjørselssøknaden.

 

  • Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker ligger på nettsidene til Statens vegvesen: 

Søknad om avkjørsel

Sist oppdatert 27.09.2023