Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Har du fått et nabovarsel, kan du komme med merknader til byggeplanene.

Mer informasjon om reglene for nabovarsel og skjema finner du på sidene til Direktoratet for byggkvalitet:

Direktoratet for byggkvalitet

Nabovarsel til fylkeskommunen:

Dersom du har sendt et nabovarsel til fylkeskommunen og ikke fått svar innen 14 dager, betyr det at fylkeskommunen ikke har noen merknader til tiltaket som grunneier/nabo. Dette betyr ikke at fylkeskommunen ikke kan ha merknader til tiltaket etter for eksempel veglova eller plan- og bygningsloven

Sist oppdatert 27.09.2023