Fylkesveg

Trøndelag fylkeskommune eier i overkant av 6.400 kilometer veg i fylket.

Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for planlegging, bygging og drift og vedlikehold av fylkesvegene, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen. Dette er en del av regionreformen.

Trafikkmeldinger

En samlet oversikt over trafikkmeldinger for alle veger i Norge finner du her.

Kontakt oss

Varsle, spørre eller klage på forhold på vegnettet? Slik kontakter du oss.

Hvilke veger er fylkesveg?

En oversikt over vegene til Trøndelag fylkeskommune finner du i dette kartet. Her finner du også opplysninger om drift av vegnettet, trafikkmengder og trafikkulykker.

Sist oppdatert 11.12.2020