Fylkesveg

Trøndelag fylkeskommune eier i overkant av 6.400 kilometer vei i fylket.

Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for planlegging, bygging og drift og vedlikehold av fylkesveiene, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen. Dette er en del av regionreformen.

Hvilke veier er fylkesvei?

En oversikt over veiene til Trøndelag fylkeskommune finner du i dette kartet (velg fanen "Vegnett"). 

Klikk på lenken under for å gå til fullskjermsvisning av kartet: 

Kartvisning veinett 

Strategi for fylkesveiene

Fylkeskommunen baserer arbeidet med fylkesveiene på "Delstrategi veg", som ble vedtatt i fylkestinget høsten 2018. Hovedmålet i strategien er: Fylkesveinettet skal bidra til en samlet infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og balansert regional utvikling. Dette vil bidra til at regionen på bærekraftig vis, er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet og et senter innenfor forskning og utdannelse.

Les mer om veistrategien her

Sist oppdatert 03.06.2020