Drift og vedlikehold

Driftskontrakter

Drift og vedlikehold av fylkesvegene skjer gjennom såkalte driftskontrakter.

Vinterdrift

Les om hvilke oppgaver som inngår i vinterdriften.

Sommervedlikehold

Les om hvilke oppgaver som inngår i sommervedlikeholdet.

Asfalt

Trøndelag fylkeskommune asfalterer hvert år en andel av vegnettet.

Varsle oss om forhold på vegnettet

Ønsker meldinger om skader på vegnettet eller andre akutte forhold.