Drift og vedlikehold

Driftskontrakter

Drift og vedlikehold av fylkesvegene skjer gjennom driftskontrakter.

Vinterdrift

Les om hvilke oppgaver som inngår i vinterdriften.

Sommervedlikehold

Les om hvilke oppgaver som inngår i sommervedlikeholdet.

Asfalt

Trøndelag fylkeskommune asfalterer hvert år en andel av vegnettet.

Varsle, spørre eller klage på forhold på vegnettet

Ønsker meldinger om skader på vegnettet eller andre akutte forhold.

Sikt i avkjørsel/kryss

Klipp hekk og busker. Tenk trafikksikkerhet!

Elektro og automasjon

Fylkeskommunen kartlegger, utbedrer, drifter og vedlikeholder de elektriske anleggene langs fylkesvegene. Dette gjøres gjennom driftskontrakter med forskjellig varighet.