Driftskontrakter

Drift og vedlikehold av fylkesvegene skjer gjennom driftskontrakter.

Fylkeskommunen beskriver hvilke oppgaver som skal utføres og med hvilken standard. Oppgavene blir lyst ut på anbud, og entreprenøren som får oppdraget utfører selve arbeidet med drift og vedlikehold av fylkesvegene. Trøndelag er per 2020 delt inn i 11 kontraktsområder.

Se kart over kontraktsområdene. (Velg fanen Driftskontrakter)

Kontraktene har varierende løpetid, men har som regel en varighet på fem år med opsjon på ytterligere ett år. Kontrakten er en såkalt funksjonskontrakt der entreprenøren har ansvaret for å holde standarden som er fastsatt i kontrakten. Kontraktene har også en rekke arbeidsoppgaver med enhetspris som byggherren, altså Trøndelag fylkeskommune, må bestille.

En typisk arbeidsoppgave med funksjonsansvar er vinterdrift, brøyting og strøing. Eksempel på arbeidsoppgaver med enhetspris kan være legging av grusdekke, skifte av stikkrenner og kummer.

Entreprenøren er selv ansvarlig for å avdekke behov og å iverksette tiltakene der han har funksjonsansvar. Det er også entreprenøren som har ansvar for overvåkning av vegnettet og for å varsle om behov for tiltak der han ikke har funksjonsansvar.

Fylkeskommunen ser til at entreprenøren gjør oppgavene som er avtalt i kontrakten, og kan ilegge entreprenøren sanksjoner dersom kravene i kontrakten ikke blir overholdt.

Sist oppdatert 04.12.2020