Asfalt

Trøndelag fylkeskommune asfalterer hvert år en andel av vegnettet.

Fylkeskommunen kartlegger tilstanden på asfaltdekket på hele vegnettet hvert år. Dette arbeidet er gjort kontinuerlig siden 1995. Vi har derfor en komplett og grundig oversikt og historikk over tilstanden og utviklingen av asfaltdekkene.

Sjekker vegens tilstand

Data fra registreringer blir brukt i et system som heter Pavement Management System (PMS). Med bakgrunn i dette systemet, som har fakta om vegenes tilstand, prioriterer vi hvert år hvor vi skal legge ny asfalt.

Mest asfalt for pengene

Prioritering av nylegging av asfalt blir gjort med hjelp av data fra PMS, men vi tar også hensyn til trafikkmengde og kontraktstrategi. Det siste vil si at vi noen ganger prøver å samle asfaltering i et geografisk område for å sikre at vi får lave priser per tonn asfalt, og dermed få mer asfalt for pengene.

Kontroll med georadar

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte i 2021 et innovasjonsprosjekt, med utføring av kvalitetskontroll av hulrom på nylagte asfaltdekker ved hjelp av georadar. Rapporten kan du lese her.

Sist oppdatert 27.04.2022