Prosjekter

Fylkesveg 704: Tanem-Tulluan

Mellom Tanem og Tulluan i Klæbu skal det bygges 4,5 kilometer ny veg. Hovedmålet med prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø.

Fylkesveg 717: Sund-Bradden

Det er bygd 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg i prosjektet fv. 717 Sund- Bradden. Arbeidet ble ferdig i slutten av november 2023.

Fylkesveg 714: Frøyatunnelen

Frøyatunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg.

Miljøpakken - Trøndelag fylkeskommune

Miljøpakken er en pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker.

Fylkesveg 30: Støren-Røros

Prosjektet omfatter utbedring av fylkesveg 30 fra Støren til Røros.

Orkdalspakken

Orkdalspakken består av cirka 178 kilometer med fylkesveg. Målet med Orkdalspakken er å få på plass gode kommunikasjons- og samferdselsløsninger samt tiltrekke seg enda flere næringsaktører.

Lakseveg nord

Fylkesvegene som har fått navnet Lakseveg nord er den korteste ferjefrie forbindelsen mellom E6 og Ytre Namdal. Strekningen er rundt 133 kilometer lang.

Kommende utbyggingsprosjekter

Trøndelag fylkeskommune planlegger og bygger ut fylkesvegnettet. Se oversikten over hvilke prosjekter som er lyst ut i entreprenørmarkedet i 2024 og hvilke som kommer i 2025.

Grunnerverv

Hvert år må mange grunneiere avstå grunn til bygging og vedlikehold av offentlig veg.

Gang- og sykkelveger

Her får du oversikten over ferdige gang- og sykkelveger og prosjekter som er under planlegging.

Prosjektkart

Dette kartet inneholder informasjon om planlagte, pågående og ferdige tiltak tilknyttet fylkesveg i Trøndelag. Lagene kan skrues av og på ved å klikke på de respektive lagene i listen i det venstre hjørnet av kartet. Som standard er alle lagene skrudd på.