Prosjekter

Fosenvegene

Hele prosjektet omfatter oppgradering og nybygging av ca. 280 km veg på Fosen. Her kan du lese mer om pågående prosjekter, prosjekter under planlegging og ferdige prosjekter.

Fv. 714 Laksevegen

Fv. 714 forbinder kystkommunene Hitra og Frøya med Orkanger og Trondheim. Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging.

Fv. 30 Støren – Røros

Prosjektet omfatter utbedring av fv. 30 fra Støren til Røros.

Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm

Prosjektet består til sammen av ca. 14,5 kilometer med ny veg, hvorav 8,5 kilometer ny fv. 17 fra Østvik til Sprova, inkludert ny bru over Beitstadsundet, og 6 kilometer ny fv. 720 fra Strømnes til Malm sentrum.

Fv. 17 Jåddåren-Østvik

Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune.

Fylkesveg 704: Tanem-Tulluan

Mellom Tanem og Tulluan i Klæbu skal det bygges 4,5 kilometer ny veg. Hovedmålet med prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø.

Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater.

Kommende utbyggingsprosjekter

Trøndelag fylkeskommune planlegger og bygger ut fylkesvegnettet. Se oversikten over hvilke prosjekter som er lyst ut i entreprenørmarkedet i 2021 og hvilke som kommer i 2022.

Grunnerverv

Hvert år må mange grunneiere avstå grunn til bygging og vedlikehold av offentlig veg.

Lakseveg nord

Lakseveg nord er korteste ferjefrie forbindelse mellom E6 og Ytre Namdal. Fylkesvegene som benevnes Lakseveg nord har en legde på rundt 133 kilometer.

Prosjektkart

Dette kartet inneholder informasjon om planlagte, pågående og ferdige tiltak tilknyttet fylkesveg i Trøndelag. Lagene kan skrues av og på ved å klikke på de respektive lagene i listen i det venstre hjørnet av kartet. Som standard står alle lagene skrudd på.