Prosjekter

Fylkesveg 704: Tanem-Tulluan

Mellom Tanem og Tulluan i Klæbu skal det bygges 4,5 kilometer ny veg. Hovedmålet med prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø.

Fylkesveg 717: Sund-Bradden

Det skal bygges 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg i prosjektet fv. 717 Sund- Bradden. Arbeidet er ferdig høsten 2023.

Fylkesveg 714: Frøyatunnelen

Frøyatunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg.

Fylkesveg 30: Støren-Røros

Prosjektet omfatter utbedring av fylkesveg 30 fra Støren til Røros.

Orkdalspakken

Orkdalspakken består av cirka 178 kilometer med fylkesveg. Målet med Orkdalspakken er å få på plass gode kommunikasjons- og samferdselsløsninger samt tiltrekke seg enda flere næringsaktører.

Lakseveg nord

Lakseveg nord er den korteste ferjefrie forbindelsen mellom E6 og Ytre Namdal. Fylkesvegene som benevnes som Lakseveg nord har en lengde på rundt 133 kilometer.

Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater.

Kommende utbyggingsprosjekter

Trøndelag fylkeskommune planlegger og bygger ut fylkesvegnettet. Se oversikten over hvilke prosjekter som er lyst ut i entreprenørmarkedet i 2021 og hvilke som kommer i 2022.

Grunnerverv

Hvert år må mange grunneiere avstå grunn til bygging og vedlikehold av offentlig veg.

Prosjektkart

Dette kartet inneholder informasjon om planlagte, pågående og ferdige tiltak tilknyttet fylkesveg i Trøndelag. Lagene kan skrues av og på ved å klikke på de respektive lagene i listen i det venstre hjørnet av kartet. Som standard er alle lagene skrudd på.