Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsprisen

Trøndelag fylkeskommune hedrer de som bidrar til økt trafikksikkerhet i Trøndelag. Nå trenger vi din hjelp til å finne kandidater til årets trafikksikkerhetspris.

Trafikksikkerhetstiltak

Nå kan du/dere søke Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag.

Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget er et fylkeskommunalt organ. En av oppgavene til utvalget er å ivareta trafikksikkerhetshensyn.

Tunnelsikkerhet

Få informasjon om om hvilket sikkerhetsutstyr som finnes i tunneler samt råd og tips for trygg ferdsel i tunnel.

Alle tilskudd, priser og stipend

Samlet oversikt over alle tilskudd, priser og stipend i Trøndelag fylkeskommune.

Vegstrategi

Vegstrategien tar for seg temaene trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø, og vegeierrollen.

Gratis skolesekk

Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1.-klasse.

Varsle oss

Slik går du fram om du spørsmål eller ønsker å varsle om trafikkfarlige forhold på fylkesvegnettet.

Søker Trøndelags beste ideer innen trafikksikkerhet

Trøndelag fylkeskommune belønner fylkets beste ideer innen trafikksikkerhet med inntil 150.000 kroner.