Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsprisen

Trøndelag fylkeskommune hedrer de som bidrar til økt trafikksikkerhet i Trøndelag. Nå trenger vi din hjelp til å finne kandidater til årets trafikksikkerhetspris.

Trafikksikkerhetstiltak

Nå kan du/dere søke Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag.

Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget er et fylkeskommunalt organ. En av oppgavene til utvalget er å ivareta trafikksikkerhetshensyn.

Tunnelsikkerhet

Få informasjon om om hvilket sikkerhetsutstyr som finnes i tunneler samt råd og tips for trygg ferdsel i tunnel.

Alle tilskudd, priser og stipend

Samlet oversikt over alle tilskudd, priser og stipend i Trøndelag fylkeskommune.

Delstrategi trafikksikkerhet

Delstrategi trafikksikkerhet skal bidra til å operasjonalisere og konkretisere de føringer som er lagt i Trøndelagsplanen og samferdselsstrategien innenfor området trafikksikkerhet.

Delstrategi veg

Delstrategi veg tar for seg prioriteringer rundt vedlikeholdsetterslep, klima, godstrafikk og trafikksikkerhet.

Gratis skolesekk

Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1.-klasse.

Varsle oss

Slik går du fram om du spørsmål eller ønsker å varsle om trafikkfarlige forhold på fylkesvegnettet.

Søker Trøndelags beste ideer innen trafikksikkerhet

Trøndelag fylkeskommune belønner fylkets beste ideer innen trafikksikkerhet med inntil 150.000 kroner.