Gratis skolesekk til alle 1.-klassinger

Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1.-klasse. I Trøndelag er det nesten 5500 elever som begynner på skolen til høsten.

 

Hensikten med å dele ut godt synlige skolesekker er å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at de yngste skolebarna er i trafikken, slik at det blir tryggere å gå til skolen. 

Om skolesekken

Sekkene har en godt synlig basisfarge, og er utstyrt med reflekser som er synlige fra alle sider, et viktig tiltak for trafikksikkerheten. En opplevd trygghet kan bidra til at flere velger å gå til skolen, som også bidrar til god folkehelse.  Sekkens farge og mønster endres hvert år, og i 2023 er sekken gul. Disse endringene bidrar til at hvert skoletrinn (fra 1.-3.trinn) har sin unike sekk.  Hovedfargene endres i 3-års syklius, og fargene er gul, blå (teal) eller oransje. 

Det er trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune som gir ut skolesekk til alle 1.-klassinger. 

Hvor og når får ditt barn ny sekk? 

Sekkene ble utlevert til kommunene i starten av juni 2023. De ulike skolene deler ut sekker til elevene i forbindelse med bli-kjent-dager på skolen eller på første skoledag. 

Skolesekken er verdifull. Den gjør at de yngste elevene blir lettere å se i trafikken, men er også et viktig symbol for barna som et bevis for at de er blitt store nok til å begynne på skolen.

Skolesekken er med på å skape en tilhørighet og felles identitet for barna. Det at skolesekken deles ut gratis til alle, og brukes av alle, er også et bidrag til å redusere kjøpepress og utenforskap. 

For fylkeskommunen er skolesekken en stor investering som vi vet at innbyggerne setter pris på. Derfor er det også viktig for oss at skolesekken tas godt vare på.

Skolesekken skal tåle bruk over flere år, og vi anbefaler at barna bruker sekken i minst 2 år, og gjerne lengre. Men vi vet at uhell kan skje og det er derfor inngått avtale om reparasjon av skolesekker.

Vi har som mål at ingen skolesekker skal havne i søpla.

Dersom skolesekken blir ødelagt vil vi reparere den, eller bytte til en ny. Vi har også samarbeid med en organisasjon som samler inn brukte sekker som kan komme til nytte for andre barn (les mer under «Gjenbruk»)

Hvis ditt barn har en sekk som ikke kan brukes, ta kontakt med din skole. 

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag har som mål at skolesekken benyttes i minst 2 år og gjerne lenger. For miljøet er det også viktig at skolesekker ikke kastes, men kan gjenbrukes.  Vi tar imot de brukte sekkene og donerer de videre til vår humanitære samarbeidspartner. Fylkeskommunen inngikk i 2020 en ordning hvor brukte skolesekker blir samlet inn og får et videre liv blant skoleelever i Kongo. Dette blir utført i samarbeid med foreningen Jabez verden.

Jabez Verden arbeider i tråd med FNs barnekonvensjon og FNs Bærekraftsmål 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Jabez Verden er drevet uten profitthensyn og alt arbeid foregår som frivillig innsats for å gi skoleutdanning til barn som befinner seg i en humanitær krise i provinsen Sør-Kivu øst i DR Kongo.

Ønsker du å levere inn brukt skolesekk så sendes det årlig ut informasjon om innsamlingsaksjoner fra Jabez verden. Du kan også finne informasjon på nettsidene til organisasjonen (Jabez Verden – Utdanning til alle)

Alternativt kan brukte skolesekker leveres til skolen eller til et av fylkeshusene i Steinkjer eller Trondheim. 

Du kan også ta direkte kontakt med Jabez verden via facebook eller jabez.verden@gmail.com

 

Alle skolestarterne skal ha fungerende skolesekk. Dersom det oppstår skader på sekken som gjør at den ikke kan brukes, så skal den repareres. 

Send skadet sekk til:
Skomakern Heimdal
Heimdalsvegen 3
7080 Heimdal
Norge

Hvem skal sende ødelagt sekk til Skomakern Heimdal ved behov for reparasjon/reklamasjon?

Det er skolen (eventuelt kommunen) som sender inn reklamasjonen godt merket med riktig retur adresse og barnets navn på sekken. Legg også ved en lapp om hva som er feil med sekken.

Merk: Avtale med skomakeren gjelder kun de nye gule sekkene til skoleåret 2023/2024. 

(Dersom feil gjelder eldre skolesekk, ta kontakt med postmottak@trondelagfylke.no og merk henvendelsen med skolesekk og hvilket år den ble utdelt)

Hvem betaler for kostnad ved sending av sekk til/fra service?

Se informasjon sendt til kommunene i Trøndelag 14.06.2023

Retningslinjer

Prinsippet er at eleven skal ha en fungerende sekk, men uhell kan skje. Vi har defor noen sekker i reserve. Uansett årsak så ønsker vi at ødelagte sekker tas vare på (Les også om «gjenbruk»).

Om det er stropper som ryker, sømmer som går opp, glidelåser som ikke glir lengre eller klips som knekker, så skal sekken til reparasjon hos skomakeren og eleven får den tilbake så snart som mulig. I slike tilfeller kan eleven få låne en sekk frem til deres egen sekk er reparert.

De fleste kommuner har fått tilsendt noen skolesekker ekstra som reservelager til å dekke opp ved behov for lånesekk eller for å bytte ut defekte skolesekker. Ta kontakt med fylkeskommunen ved spørsmål.

 

 

 

Sist oppdatert 07.07.2023