Gratis skolesekk til alle 1.-klassinger

Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1.-klasse. I Trøndelag er det i underkant av 6000 elever som begynner på skolen til høsten.

Hensikten med å dele ut godt synlige skolesekker er å gjøre andre trafikanter oppmerksomme på at de yngste skolebarna er i trafikken, slik at det blir tryggere å gå til skolen. 

Om skolesekken

Sekkene har en godt synlig basisfarge, og er utstyrt med reflekser som er synlige fra alle sider, et viktig tiltak for trafikksikkerheten. En opplevd trygghet kan bidra til at flere velger å gå til skolen, som også bidrar til god folkehelse. For at sekkene skal bli brukt lengst mulig, økte vi sekkens volum fra 17 til 18 liter fra 2020. Fra 2021 innførte vi ny basisfarge, Teal (blågrønn farge). I 2022 er sekken oransje. I tillegg endres sekkens mønster hvert år. Disse endringene bidrar til at hvert skoletrinn (fra 1.-3.trinn) har sin unike sekk. I tillegg leveres årets sekk med innebygd regntrekk. 

Det er trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylkeskommune som gir ut skolesekk til alle 1.-klassinger. Alle skoler får sekkene i løpet av tidlig august.

Gjenbruk

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag har som mål at skolesekken benyttes i minst 2 år og gjerne lenger. For miljøet er det også viktig at brukbare skolesekker ikke kastes, men kan gjenbrukes.  Vi tar i mot de brukte sekkene og donerer de videre til vår humanitære samarbeidspartner. Fylkeskommunen inngikk i 2020 en ordning hvor brukte skolesekker blir samlet inn og får et videre liv blant skoleelever i Kongo. Dette blir utført i samarbeid med foreningen Jabez verden.

Ønsker du å levere inn gammel sekk, kan du levere den til skolen eller levere den ved et av fylkeshusene i Steinkjer eller Trondheim. 

Du kan også ta direkte kontakt med Jabez verden via facebook
ellerNoe feil med sekken? 

Vi har dessverre fått noen tilbakemeldinger om at snølåsens søm, det øverste svarte trekket i sekken, har løsnet. Vi beklager dette, og det skyldes at da noen av sekkene ble sydd sammen ble det brukt feil stoff til snølåsen.

Det kan også oppstå uhell som gjør at en skuldrerreim har røket, festespenner har knekt eller lignende. 

Alle som har en sekk som ikke fungerer skal få en ny sekk. Vi har dessverre ikke nok sekker til alle som har en revnet snølås. Vi må derfor i første omgang velge å gi nye sekker til elever som har en sekk som ikke kan brukes. Snølåsen er en ekstra funksjon som gjør sekken litt tryggere mot vann og snø, men sekkene er også fullt brukbare uten denne snølåsen. Det er et regntrekk i en liten lomme i bunnen av sekken, som kan erstatte behovet for snølåsen. 

Vår leverandør har bestilt sekker for å erstatte de ødelagte, og vi skal kunne bytte ut defekte sekker med nye solide etterhvert. 

Vi er også opptatt av gjenbruk av de ødelagte sekkene, og leverandøren vil reparere de ødelagte sekkene og gi bort disse sekkene til barn i Ukraina, eller gjøre om sekkene til nye produkter som pennal, bærenett eller lignende. 

Hvis ditt barn har en sekk som ikke kan brukes, ta kontakt med din skole. 

 

 

Sist oppdatert 06.10.2022