Fylkesting

Møter i folkevalgte organer under koronapandemien

Politiske møter i Trøndelag fylkeskommune kan avholdes som digitale møter, avhengig av smittesituasjonen. Møter i fylkesutvalget og fylkestinget sendes direkte på nett. Publikum oppfordres til å følge direktesending uavhengig av møteform. Ved digitale møter i andre utvalg/råd blir lenke til møtet publisert sammen med saksdokumentene til møtet.
Gå til direktesending av møter

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Fylkestinget består av 59 medlemmer. Fylkestinget velger en fylkesordfører, som er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget. I tillegg velges en fylkesvaraordfører.

Fylkestinget velger også representanter og ledere for fem hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens ansvarsområder.

I perioden 2019-2023 samarbeider disse partiene om å styre fylkeskommunen: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

Antall representanter i Fylkestinget etter parti:

Arbeiderpartiet: 18
Senterpartiet: 13
Høyre: 9
Miljøpartiet De Grønne: 4
Sosialistisk Venstreparti: 3
Fremskrittspartiet: 3
Rødt: 3
Pensjonistpartiet: 2
Venstre: 2
Kristelig Folkeparti: 1
Uavhengig: 1

Se alle politikerne som sitter i fylkestinget.

Hva brenner trønderske politikere for?

Fylkestingsmøtene sendes direkte her.

Se møteplan og saksdokumenter til fylkestinget

Sist oppdatert 04.02.2021