Fylkesting

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Fylkestinget består av 59 medlemmer. Fylkestinget velger en fylkesordfører, som er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget. I tillegg velges en fylkesvaraordfører.

Fylkestinget velger også representanter og ledere for fem hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens ansvarsområder.

I perioden 2019-2023 samarbeider disse partiene om å styre fylkeskommunen: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

Antall representanter i Fylkestinget etter parti:

Arbeiderpartiet: 18
Senterpartiet: 13
Høyre: 9
Sosialistisk Venstreparti: 4
Miljøpartiet De Grønne: 4
Fremskrittspartiet: 2
Rødt: 3
Venstre: 2
Pensjonistpartiet: 1
Kristelig Folkeparti: 1
Uavhengige: 2

Se alle politikerne som sitter i fylkestinget.

Hva brenner trønderske politikere for?

Fylkestingsmøtene sendes direkte her.

Se møteplan og saksdokumenter til fylkestinget

Sist oppdatert 03.05.2023