User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkesting

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Fram til fylkestingsvalget i 2019 sitter alle medlemmene i de tidligere
fylkestingene (Nord- og Sør-Trøndelag) i fylkestinget i Trøndelag. Etter
valget i 2019 reduseres fylkestinget fra 78 til 59 medlemmer.

Flertallet i fylkestinget (partiene i posisjon) velger en fylkesordfører, som
er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget. I tillegg velges
en fylkesvaraordfører.

I perioden fram til neste fylkestingsvalg samarbeider disse partiene om å styre fylkeskommunen: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne.

Fylkestinget velger også representanter og ledere for fem hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens mange ansvarsområder.

Se alle politikerne som sitter i fylkestinget.

Sist oppdatert 20.03.2018