Fylkesting

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ. Fylkestinget tar avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Fylkestinget består av 59 medlemmer. Fylkestinget velger en fylkesordfører, som er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget. I tillegg velges en fylkesvaraordfører.

Fylkestinget velger også representanter og ledere for fem hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens ansvarsområder.

For valgperioden 2023 - 2027 består fylkestinget av 59 medlemmer fra 11 partier. 

Her finner du oversikt over alle medlemmene i fylkestinget og kontaktinformasjon

Last ned bilder av medlemmene i fylkestinget her.


Fylkestingsmøtene sendes direkte her.

Se møteplan og saksdokumenter til fylkestinget

Sist oppdatert 24.11.2023