Fylkesutvalg

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune består av 15 representanter som blir valgt blant medlemmene i fylkestinget.

Oppgaver
Fylkesutvalget har ansvar for samordning av den fylkeskommunale virksomheten. Ansvaret for planer, økonomi, næringssaker og overordnet næringspolitikk ligger til fylkesutvalget. Alle saker fra de faste utvalgene som gjelder planer og økonomi skal behandles av fylkesutvalget før endelig avgjørelse.

Fylkesutvalget tar avgjørelser i saker det har fått delegert myndighet til, og kommer ellers med innstillinger til fylkestinget. 

Fylkesutvalget blir ledet av fylkesordføreren.

Se alle politikerne som sitter i fylkesutvalget.

Se møter i fylkesutvalget direkte

Se møter i fylkesutvalget i opptak

Gå til møteplan og saksdokumenter til fylkesutvalget

Se oversikt over varamedlemmer

Sekretærer for fylkesutvalget: og  

Sist oppdatert 04.05.2023