Fylkesutvalg

Møter i folkevalgte organer under koronapandemien

Politiske møter i Trøndelag fylkeskommune kan avholdes som digitale møter, avhengig av smittesituasjonen. Møter i fylkesutvalget og fylkestinget sendes direkte på nett. Publikum oppfordres til å følge direktesending uavhengig av møteform. Ved digitale møter i andre utvalg/råd blir lenke til møtet publisert sammen med saksdokumentene til møtet.
Gå til direktesending av møter

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune består av 15 representanter som blir valgt blant medlemmene i fylkestinget.

Oppgaver
Fylkesutvalget har ansvar for samordning av den fylkeskommunale virksomheten. Ansvaret for planer, økonomi, næringssaker og overordnet næringspolitikk ligger til fylkesutvalget. Alle saker fra de faste utvalgene som gjelder planer og økonomi skal behandles av fylkesutvalget før endelig avgjørelse.

Fylkesutvalget tar avgjørelser i saker det har fått delegert myndighet til, og kommer ellers med innstillinger til fylkestinget. 

Fylkesutvalget blir ledet av fylkesordføreren.

Se alle politikerne som sitter i fylkesutvalget.

Fylkesutvalgsmøtene sendes direkte her.

Møteplan og saksdokumenter til fylkesutvalget

Sekretærer for fylkesutvalget: og 

Se oversikt over varamedlemmer til fylkesutvalget. 

Sist oppdatert 04.02.2021