Framtidas skole - skolebruksplan i Trøndelag

Framtidas skole - Skolebruksplan 2 er en utviklingsplan for våre videregående skoler. Det er vedtatt målsettinger for tilbudsplanleggingen og prinsipper for planlegging av tilbud og prinsipper for skolebygg/arealbruk.

Prinsipper for tilbudsplanlegging

Politisk behandling av prinsippene for tilbudsplanlegging og arealbruk skjer i fylkestinget i desember 2021.

Prinsippene har vært behandlet i hovedutvalg for utdanning november 2021.

Sak 80/21 - Arealbruk 

Sak 83/21 - Tilbudsplanlegging

Fokusområder for arbeidet med Framtida skole - Skolebruksplan 2- Trøndelag er:

  • Skole og arbeidsliv
  • Faglig og sosial kompetanse
  • Nærmiljø og samfunn
  • Teknologi og relevans

Les mer om fokusområdene her.

Kunnskapsgrunnlaget:

Trøndelag i tall

Prosjektgruppe for arbeidet:

Roger Nordahl
Teamleder
74 17 47 09 948 57 400
Hilde Bendiksen Grunnan
Rådgiver
74 17 74 66 480 41 212
John Sigval Evjenth
Seniorrådgiver
74 17 43 16 477 15 811
Sist oppdatert 16.09.2021