Framtidas skole - skolebruksplan i Trøndelag

Framtidas skole - Skolebruksplan 2 er en utviklingsplan for våre videregående skoler. Det er vedtatt målsettinger for tilbudsplanleggingen og prinsipper for planlegging av tilbud og prinsipper for skolebygg/arealbruk.

Prinsipper for tilbudsplanlegging

Politisk behandling av prinsippene for tilbudsplanlegging og arealbruk skjer i fylkestinget i desember 2021.

Prinsippene har vært behandlet i hovedutvalg for utdanning november 2021.

Sak 80/21 - Arealbruk 

Sak 83/21 - Tilbudsplanlegging

Fokusområder for arbeidet med Framtida skole - Skolebruksplan 2- Trøndelag er:

  • Skole og arbeidsliv
  • Faglig og sosial kompetanse
  • Nærmiljø og samfunn
  • Teknologi og relevans

Les mer om fokusområdene her.

Kunnskapsgrunnlaget:

Trøndelag i tall

Prosjektgruppe for arbeidet:

Sist oppdatert 16.09.2021