Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-2020.

FoU er et viktig virkemiddel for å skape innovasjon og utvikling i alle bransjer/næringer og i privat og offentlig sektor. I FoU-strategien for Trøndelag 2016 – 2020 pekes det på muligheter og utfordringer for økt FoU-innsats i regionen og hvordan regionale utviklingsaktører, virkemiddelapparat, FoU-miljø, næringsliv og kommuner kan fremme og videreutvikle FoU-relatert samarbeid.

FoU-Strategien for Trøndelag har et langsiktig perspektiv og legger til grunn følgende fem strategier:

  1. Mobiliserer til økt FoU i næringsliv og offentlig sektor
  2. Økt kjennskap til og bedre utnyttelse av virkemidlene
  3. Trøndelag som foretrukket samarbeidsarena for uttesting av nye teknologier, produkter og tjenester
  4. Styrke samarbeidet mellom studiestedene og nærings-/samfunnsliv for gjensidig nytte
  5. Strategisk samarbeid for å styrke FoU-innsatsen i regionen.

Hovedmålet for strategien er at forskning og kunnskap skal være viktige drivkrefter for innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i et bærekraftig og framtidsrettet Trøndelag.

Last ned utskriftsvennlig versjon av strategien "Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020".

Last ned strategien "Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020".

Sist oppdatert 16.09.2021