Verdiskapingsstrategien

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i desember 2021 "Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2022-2023". I november 2023 ble handlingsplan for 2024-2025 vedtatt.

Sist oppdatert 29.02.2024