Verdiskapingsstrategien

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i desember 2021 "Verdiskapingsstrategien, regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2022-2023".

Sist oppdatert 08.06.2023