Planer og strategier

Internasjonalt handlingsprogram

Internasjonalt handlingsprogram for Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge, Trøndelag vedtatt av fylkestinget februar 2020.

Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag

"Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag", vedtatt av fylkestinget desember 2017.

FoU-strategi

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-2020.