Planer og strategier

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket 2022

Handlingsplan landbruk

Mål og prioriteringer av innsats og virkemidler i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025.

Verdiskapingsstrategien

Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 – med tilhørende handlingsplan 2024-2025.

Internasjonalt handlingsprogram

Internasjonalt handlingsprogram for Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge, Trøndelag vedtatt av fylkestinget februar 2020.