User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Planer og strategier

FoU-strategi

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-2020.