User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Planer og strategier

Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommunes strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag.

FoU-strategi

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-2020.