User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Planer og strategier

Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag

"Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag", vedtatt av fylkestinget desember 2017.

FoU-strategi

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-2020.