Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen

Planområde

Planen gjelder for området som ligger innenfor det historiske privilegieområdet til Røros Kobberverk, også kalt Circumferensen, som er definert som det området som ligger innenfor en sirkel med radius på fire gamle norske mil (ca 45 km i dag)
med sentrum i gamle Storwartz gruve.

Planens ambisjon

Ambisjonen er at Røros bergstad og Circumferensen - et verdensarvområde midt i et levende samfunn, med høy kompleksitet - skal sette standard nasjonalt og internasjonalt for god kulturminne- og naturforvaltning, for vedlikehold og istandsetting av kulturminner, og i like stor grad sette standard for god formidling, næringsutvikling og en helhetlig samfunnsplanlegging i sårbare områder.

Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen

Sist oppdatert 14.09.2021