Fylkeskommunens rolle

Regional planlegging skal etter plan- og bygningsloven stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi hvert fjerde år og regionale planer som oppfølging av denne. Fylkestinget er regional planmyndighet.

Trøndelagsplanen 2018-2030 er fylkesplanen for Trøndelag. I tillegg er det laget en rekke delplaner og strategier for å ivareta spesielle temaer eller områder fylkeskommunen har spesielt ansvar for eller som ikke blir dekket ved kommunal planlegging. Disse er førende for aktiviteter og prioriteringer i Trøndelag.

Dokumentene er beskrevet i egne menypunkter.

Regionale planer er vanligvis ikke juridisk bindende. Likevel kan de være grunnlag for innsigelse til kommunale planer som er klart i strid med overordnede, regionale føringer. Dette er nærmere beskrevet under kommunal planlegging.

 

Ansatte i seksjon regional, med arbeidsområde

Sigrid Tørriseng Angen, seksjonsleder

Kjersti Bjørnevik, Rådgiver

Frode Brataas, Seniorrådgiver GIS/Geodata

Frida Ekstrôm, seniorrådgiver klima

Marianne Bjerkem-Mahnsen, seniorrådgiver

Eistein Guldseth, Seniorrådgiver Digital Transformasjon

Bendik Eithun Halgunset, seniorrådgiver Trøndelag vannregion

Sissel Holien, konsulent

Sigrid Johanne Husøy, Rådgiver

Sverre Kristian Høvik, Rådgiver

Ingvild saltness Johansen, Rådgiver

Rabeya Khatun Kazi, trainee

Iryna Kulagina, Rådgiver

Monica Ness, Seniorrådgiver

Per Jorulf Overvik, Seniorrådgiver

Pål Ranes, Seniorrådgiver kompetanse

Jon Olav Sliper, Rådgiver - Statistikk og analyse

Kirsti Tømmervold, Seniorrådgiver

Turid Helene Vollmo, Seniorrådgiver

Sist oppdatert 19.09.2023