Fylkeskommunens rolle

Regional planlegging skal etter plan- og bygningsloven stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi hvert fjerde år og regionale planer som oppfølging av denne. Fylkestinget er regional planmyndighet.

Trøndelagsplanen 2018-2030 er fylkesplanen for Trøndelag. I tillegg er det laget en rekke delplaner og strategier for å ivareta spesielle temaer eller områder fylkeskommunen har spesielt ansvar for eller som ikke blir dekket ved kommunal planlegging. Disse er førende for aktiviteter og prioriteringer i Trøndelag.

Dokumentene er beskrevet i egne menypunkter.

Regionale planer er vanligvis ikke juridisk bindende. Likevel kan de være grunnlag for innsigelse til kommunale planer som er klart i strid med overordnede, regionale føringer. Dette er nærmere beskrevet under kommunal planlegging.

 

Ansatte i seksjon regional

Sigrid Tørriseng Angen, seksjonsleder
 74 17 63 10     907 14 453

Kjersti Bjørnevik, Rådgiver

Frode Brataas, Seniorrådgiver GIS/Geodata
 74 17 51 62     959 18 601

Frida Ekstrôm, Seniorrådgiver klima
74 17 94 22    924 35 733

Marianne Bjerkem-Mahnsen, Seniorrådgiver
74 17 92 52   991 16 400

Eistein Guldseth, Seniorrådgiver Digital Transformasjon
74 17 51 57    414 74 826

Bendik Eithun Halgunset, Seniorrådgiver Trøndelag vannregion
74 17 51 49    970 88 631

Lise Hatten, Seniorrådgiver
    416 11 689

Sissel Holien, Konsulent
74 17 52 24    959 18 732

Sigrid Johanne Husøy, Rådgiver
74 17 86 98    915 86 323

Sverre Kristian Høvik, Rådgiver
74 17 99 96    482 12 752

Ingvild Saltness Johansen, Rådgiver
74 17 97 42    480 91 877

Rabeya Khatun Kazi, Trainee
74 17 99 96    462 42 077

Iryna Kulagina, Rådgiver
74 17 72 65

Marianne Knapskog, Seniorrådgiver
    481 91 114

Monica Ness, Seniorrådgiver
74 17 94 50    990 44 967

Per Jorulf Overvik, Seniorrådgiver
74 17 52 08   916 56 229

Pål Ranes, Seniorrådgiver kompetanse
74 17 52 06    995 29 304

Jon Olav Sliper, Rådgiver - Statistikk og analyse
74 17 51 82    454 27 174

Kirsti Tømmervold, Seniorrådgiver
74 17 88 20    915 34 664

Turid Helene Vollmo, Seniorrådgiver
74 17 42 29    959 29 843

Sist oppdatert 05.01.2024