Interkommunale planer og strategier

IKAP er en interkommunal arealplan utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og SørTrøndelag fylkeskommune. IKAP forutsettes fulgt opp av de respektive kommunene. Retningslinjene er forpliktende for kommunene til å følge opp i sin kommuneplans arealdel og ved behandling av reguleringsplaner, slik at alle bidrar til å oppnå målene for utvikling av regionen.

Arealutvikling i Trondheimsregionen - IKAP2

Sist oppdatert 14.09.2021