Sørsamisk

Hva gjør fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal arbeide med samisk innhold innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette i nært samarbeid med Sametinget og samiske organisasjoner og miljøer i regionen.

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar.

Samisk utvalg

Trööndelagen Saemien moenehtse/Samisk utvalg i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

Eksempler på språk og kulturfremmende prosjekter

Presentasjon og delingsområde for både interne og eksterne prosjekter.

Forskningsmidler øremerket samisk

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser årlig ut midler til regionale forskningsprosjekter. En andel av disse midlene blir øremerket samisk nærings- og samfunnsutvikling i regionen.

Sørsamisk opplæring

Her kan du lese om de ulike tilbudene som finnes innenfor oppæring i sørsamisk.