Sørsamisk

Hva gjør fylkeskommunen

Fylkeskommunen skal arbeide med samisk innhold innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette i nært samarbeid med Sametinget og samiske organisasjoner og miljøer i regionen.

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar.

Samisk råd

Trööndelagen Saemien Raerie/Samisk Råd i Trøndelag er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

Eksempler på språk og kulturfremmende prosjekter

Presentasjon og delingsområde for både interne og eksterne prosjekter.

3 millioner til forskning som styrker samiske interesser i 2021

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut 14 millioner til regionale forskningsprosjekter. 3 av disse millionene er øremerkede midler til samisk nærings- og samfunnsutvikling i regionen.

Sørsamisk opplæring

Her kan du lese om de ulike tilbudene som finnes innenfor oppæring i sørsamisk.