Utlysning av tilskudd for samiske kulturminner

Del av gamme på samisk boplass.
Bygning er fra den samiske boplassen i Kaperdalen på Senja. Bildet viser del av gamme. Foto: Kjartan Gran, Sametinget.

Nå kan du søke om tilskudd til samiske kulturminner. Søknadsfristen er 1. november 2023.

Sametinget informerer om at det er anledning til å søke om tilskudd til samiske kulturminner, kulturmiljøer og samisk fartøyvern.

Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer, herunder freda samiske bygninger kan søke om tilskudd.

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger. Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som «verna skip», kan søke tilskudd til samisk fartøyvern.

Tilskuddet må søkes i perioden 1. oktober-1. november gjennom søkerportalen DIGISAK