Våre ansvarsområder

Utsmykking av offentlige rom

Trøndelag fylkeskommune vil at fylkeskommunale bygg skal ha en kunstnerisk utsmykking som beriker og stimulerer det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur.

Litteratur

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for utvikling og produksjon av litteratur gjennom støtteordninger, tilskudd til aktører på feltet og som tilrettelegger og nettverksbygger.

Film og andre audiovisuelle uttrykk

Fylkeskommunen støtter utvikling av film i Trøndelag gjennom eierskap og overføring av midler til Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS

Museum

Trøndelag er et rikt museumsfylke med flere store og mange mindre museer. De er viktige arenaer for opplevelse og læring for befolkninga i Trøndelag, og viktige attraksjoner for reiseliv og besøksnæring.

Vrimmel

24.oktober - 13. november arrangeres kunst- og kulturfestivalen Vrimmel i Midtre Namdal og i Rennebu, Holtålen og Midtre Gauldal.

Kulturnæring

Trøndelag fylkeskommune skal utvikle trøndersk kulturnæring gjennom samarbeid med næringen, og på tvers av flere områder.

Privatarkiv

Privatarkiv bidrar til å fortelle vårt samfunns historie, sammen med blant annet offentlige arkiv, museum, bibliotek og kulturminner av ulike slag. Trøndelag fylkeskommune har et koordineringsansvar for privatarkiv i fylket. IKA Trøndelag utfører koordineringsoppgavene på vegne av fylkeskommunen.

Kulturkraft

Kulturkraft jobber med å styrke og synliggjøre kunst og kultur som drivkraft i samfunnsutviklingen. Dette er et arbeid vi gjør i tett samarbeid med kommuner i Trøndelag.