Våre ansvarsområder

Utsmykking av offentlige rom

Trøndelag fylkeskommune vil at fylkeskommunale bygg skal ha en kunstnerisk utsmykking som beriker og stimulerer det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur.

Litteratur

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for utvikling og produksjon av litteratur gjennom støtteordninger, tilskudd til aktører på feltet og som tilrettelegger og nettverksbygger.

Film og andre audiovisuelle uttrykk

Fylkeskommunen støtter utvikling av film i Trøndelag gjennom eierskap og overføring av midler til Midtnorsk Filmsenter AS og Filminvest AS

Museum

Trøndelag er et rikt museumsfylke med flere store og mange mindre museer. De er viktige arenaer for opplevelse og læring for befolkninga i Trøndelag, og viktige attraksjoner for reiseliv og besøksnæring.

Vrimmel

19. oktober - 1.november arrangeres kunst- og kulturfestivalen Vrimmel i Ytre Namdal. Hele programmet finner du her.

Kulturnæring

Trøndelag fylkeskommune skal utvikle trøndersk kulturnæring gjennom samarbeid med næringen, og på tvers av flere områder.