Film og andre audiovisuelle uttrykk

Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Trondheim kommune utarbeidet regionale strategier og handlingsplaner for film og øvrige audiovisuelle uttrykk, derunder spill.

Vi støtter utvikling og produksjon av disse uttrykkene via vårt eierskap i Midtnorsk filmsenter AS og Filminvest AS, og gir derfor ikke direkte tilskudd til bransjen. Søkere oppfordres til å ta direkte kontakt med senter og fond:

Midtnorsk Filmsenter forvalter midler til utvikling og produksjon av filmprosjekter, kompetansehevende tiltak for filmbransjen og filmtiltak for barn og unge talenter. I tillegg ligger Midgard Film Commission, som markedsfører Trøndelag og Innlandet som filmlokasjon, til filmsenteret.

Filminvest er et regionalt investeringsfond for film og spill. Det dekker fylkene Trøndelag og Innlandet.

Sist oppdatert 17.01.2020