Museum

Illustrasjonsfoto fra gruvemuseet på Røros (Foto: Aleksander Heggdal)

Museer og museumsutvikling

Etter museumsreformen, som ble vedtatt av Stortinget i 2000, blir de regionale museene som er tilknyttet det nasjonale museumsnettverket, drevet av felles driftsselskaper, såkalte konsoliderte museer. I Trøndelag har vi tre konsoliderte museer: Museet Midt, Museene Arven (tidligere Stiklestad Nasjonale Kultursenter) og Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Museene skal være aktive samfunnsinstitusjoner, som reflekterer fortid, samtid og framtid med basis i vår kulturarv.

Andre museer

I tillegg til de konsoliderte museene, har vi Saemien Sijte, samisk museum under Sametinget.  Fylkeskommunen har ut over de nevnte museene forpliktet seg til å yte tilskudd til Jødisk museum, Falstadsenteret, Verdensarvsenteret ved Rørosmuseet og DS Hansteen.

Det er et mål å finne gode og stabile løsninger for museumssamarbeid og utvikling for museer utenfor de konsoliderte museene. Det skal skje i samarbeid med kommunene.

Utbyggingsprosjekter ved flere av museene er enten satt i gang eller er under utvikling.

Museene i Trøndelag

Kontaktperson

Sist oppdatert 10.03.2023