Museene i Trøndelag

Museene i Trøndelag (listen utvides etter hvert)

KYSTMUSEET I RØRVIK NORVEG
Bli kjent med Kyst-Norges utvikling gjennom 10 000 år gjennom spennende historier, levende kystsamfunn og morgendagens utfordringer. I Norveg kan du også nyte et godt måltid, handle i museumsbutikken samt nyte den fantastiske arkitekturen! https://kystmuseetrorvik.no/

NORSK SAGBRUKSMUSEUM
Spillum Dampsag & Høvleri like sør for Namsos er landets eneste bevarte, større dampsagbruk, og ett av femten teknisk-industrielle kulturminner av nasjonal betydning i Norge. https://sagbruksmuseet.no/

NAMDALSMUSEET
Namdalsmuseet ligger like ved sentrum av Namsos. Museet ble stiftet i 1926 som distriktsmuseum for hele Namdalen. I dag er museets hovedarbeidsfelt kulturhistorien for midtre og indre Namdal. Museet består av 24 hus og over 13000 gjenstander og fotografier. https://namdalsmuseet.no/

KUNSTMUSEET NORD-TRØNDELAG ligger i Kulturhuset i Namsos. Kunstmuseet viser skiftende utstillinger innenfor samtidskunst, samt utstillinger fra museets faste samling. Samlingen består av ca. 2000 kunstverk i ulike teknikker som maleri, grafikk, tekstil, fotografi, skulptur, kunsthåndverk og installasjon. https://kunstmuseet.no/

FOSNES BYGDEMUSEUM
Museet er et lite bygdetun på Jøa, ved kommunesenteret Dun. Det består av et bur, et våningshus, ei redkapsbu samt en restaurert stuebygning. Fosnes bygdemuseum er åpent enkelte dager i sommersesongen og under arrangement.

https://namsos.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kultur/museum/fosnes-bygdemuseum/

OLAV DUUNS BARNDOMSHEIM
Olav Duuns barndomsheim, Øver-Dun på Jøa, ble åpnet for publikum i 2011. Huset er restaurert og delvis innrettet som det var mens dikteren bodde der i hans barndomsår. Huset åpnes for publikum etter forespørsel, til arrangement og enkelte dager i sommersesongen.

GRONG BYGDAMUSEUM
Museet holder til i Bergsmolåna fra 1833. Museet har satt opp bakerhus og smie for å kunne demonstrere gamle mat- og håndverkstradisjoner. I tillegg finnes et våningshus med bl.a. skolestue og en låve med mulighet for konserter. https://distriktsseksjonen.no/grong/

NORDLI BYGDEMUSEUM
Bygdemuseet i Nordli, Lierne består av det gamle samfunnshuset, med forskjellige miljøutstillinger og et lite bygdetun med hus fra 1700- og 1800-tallet. https://distriktsseksjonen.no/lierne/

SØRLI MUSEUM
Sørli Museum er Lierne kommunes tusenårssted. Det er et bygdetun/friluftsmuseum med totalt 16 bygninger. Her finnes også en utescene med plass til omlag 300 tilskuere. https://distriktsseksjonen.no/lierne/

SALSBRUKET INDUSTRIMUSEUMS VENNEFORENING
Salsbruket hadde et av de fem tresliperiene som fantes i Nord-Trøndelag på 1900-tallet. Sliperiet var ferdig bygd i 1908, og bygda ble et typisk ensidig industrisamfunn der den ene bedriften skapte samfunnet. I 1985 brant sliperiet, og virksomheten ble ikke gjenopptatt. I 2010 ble det stiftet en venneforening som har som formål å etablere, eie og drive Salsbruket Industrimuseum til beste for lokalsamfunnet, tilreisende og medlemmene. Museet er etablert i det gamle Landhandelbygget, og det er samlet inn en god del gjenstander som er utstilt der.
Omvisning på forespørsel til venneforeningens styre.

https://www.facebook.com/SalsbruketIndustrimuseum/

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS (SNK) ble opprettet ved stortingsvedtak i 1995 med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved olavsarven. Denne formidlingen skjer gjennom helårlig virksomhet med utstillinger, seminarer, foredrag, forestillinger, skoleprogrammer og ikke minst under Olsokdagene på Stiklestad, der Spelet om Heilag Olav er det absolutte høydepunktet. I tillegg til formidling av olavsarven inngår både kulturhusvirksomhet og drift av et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger i kultursenterets virksomhet. https://stiklestad.no/

FALSTADSENTERET
Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune i Nord-Trøndelag og er museum, minnested og senter for fred og menneskerettigheter. https://falstadsenteret.no/

SAEMIEN SIJTE er et sørsamisk museum og kultursenter. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur.
https://saemiensijte.no/

EGGE MUSEUM
https://eggemuseum.no/

LEVANGER FOTOMUSEUM
https://levangerfotomuseum.no/

NILS AAS KUNSTNERVERKSTED
https://www.nilsaas.no/

STJØRDAL MUSEUM
https://stjordalmuseum.no/

NORSK RADIO- OG FJERNSYNSMUSEUM
https://norskradio-tv-museum.no/

SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM
Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv. https://sverresborg.no/

RØROSMUSEET
Rørosmuseet har ca 70 000 besøkende årlig, fordelt på besøksstedene Olavsgruva, Smelthytta, Doktortjønna, Sleggveien og Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka avd. Røros og Elgå. https://rorosmuseet.no/

ORKLA INDUSTRIMUSEUM
Museet tar utgangspunkt i 333 år med bergverksdrift på Løkken Verk. Her fortelles en mangfoldig historie via besøk i Gammelgruva, Steinparken, Thamshavnbanen og utstillingene. https://oi.no/

NORSK DØVEMUSEUM
Norsk Døvemuseums hovedoppgave er å ivareta og formidle hørselshemmedes historie fra hele Norge. Museet er et kulturelt møtested mellom hørende og døve, med fokus på kommunikasjon og forståelse. https://norsk-dovemuseum.no/

RINDAL SKIMUSEUM
Skihistoriske utstillinger i spennende museumsbygg. Her kan du lære mer om skimakertradisjonene som Rindal er kjent for, fra lokal håndverkstradisjon til industriproduksjon av ski. De mange skiløperne som brukte skiene har også en sentral plass i utstillingen. https://rindalskimuseum.no/

MUSEET KYSTENS ARV
Museet Kystens Arv er et kystkulturmuseum med fokus på kunnskapen knyttet til bygging og bruk av den klinkbygde båten. Museet har eget aktivt båtbyggeri og en av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter. https://kystensarv.no/

KYSTMUSEET I SØR-TRØNDELAG
Kystmuseet har sin base på Hitra. Museet formidler nyere tids kystkultur og har et spesielt fokus på historien om den norske havbruksnæringen. https://kystmuseet.no/

TRONDHJEMS SJØFARTSMUSEUM
Trondhjems Sjøfartsmuseums hovedoppgave er å ta vare på, synliggjøre og formidle den maritime historien til Trondheim og omegn. Museet har også ansvaret for SeilDamskipet Hansteen som brukes til formidling. https://trondheimsjofart.no/

TRONDHEIM KUNSTMUSEUM
Trondheim kunstmuseum (TKM) viser utstillinger fra sin omfattende samling av norsk og internasjonal kunst og samtidskunstutstillinger. Museet har to visningssteder: TKM Gråmølna og TKM Bispegata som er museets hovedarena. https://trondheimkunstmuseum.no/

NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er et nasjonalt museum med ansvar for å samle, forvalte og formidle kunsthåndverk og design. https://nkim.no/

ROCKHEIM
Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Museet samler inn, tar vare på og videreformidler norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag. https://rockheim.no/

RINGVE MUSIKKMUSEUM
Museet er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Museet huser en mangfoldig, internasjonal samling, og er et levende kultursenter med en lang og rik gårdshistorie. https://ringve.no/

OPPDALSMUSEET ligger i naturskjønne omgivelser like ved sentrum. Med et stort antall tømmerhus fremstår området som et unikt miljø fra slutten av 1500-tallet og fram mot midten av 1900-tallet.
På museumsområdet finnes ulike bygninger som blant annet våningshus, fjøs, stabbur, kvernhus, smie, jakt-bu, seter, telefonsentral, ski-verksted for å nevne noen. Dette gir en fin mulighet til å studere byggeskikktradisjoner fra bygda. http://www.oppdalsmuseet.no/

NORSK RADIOMUSEUM I SELBU har tatt for seg radiohistorien fra 1890 og frem til 1980 og viser både tidsbilder, musikk og radioprogram fra de forskjellige periodene.
Det er i hovedsak konsentrert rundt produksjonen i Norge og spesielt blant de største. Museet har sammen med Teknisk Museum overtatt alt av historisk utstyr fra NRK, noe som alene utgjør ca. 5 000 historiske gjenstander. Her er det både bilpark fra fjernsynshistoriens start, tekniske gjenstander i tillegg til de viktigste programtypene som er representativ for fjernsynets barndom og ungdom. https://norskradio-tv-museum.no/

 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM
Museets utstillinger forteller om historien og kulturen til de jødiske i det nordenfjeldske området, både før, under og etter andre verdenskrig.
https://jodiskmuseum.org

DIGITALT MUSEUM
Digitalt Museum er en felles, nasjonal database over samlinger i norske kunst- og kulturhistoriske museer.
Søk i samlingene eller finn i kart

Sist oppdatert 30.12.2022